return to the main list
RH 1335
(pozri - Hillmann_s) (pozri - haagei) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - pygmaea) (pozri - San Francisco)

coll.: Ralf Hillmann, Argentína, #, San Francisco, 4050m (RM: Arg., Jujuy, San Francisco, 4050m)

Mediolobivia haagei.....(RH, dat. RM FND) > RH 1335a?
Mediolobivia pygmaea var......(hort., dat. L.Bercht 2008) > mix. num. RH 1353

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat. - M. haagei RH 1335 /1335a, loc. - San Francisco, Jujuy, Argentina 4050m); Opakované šírenie semien nálezu RH 1335 zaznamenané až v roku 2008 (Bercht), avšak so spochybnenou identitou, kvôli chybne uvedenej lokalite (Tafna) týkajúcej sa nálezu RH 1353.  Identita druhého nálezu na lokalite RH 1335a je Hillmannom určená ako haagei elegantula (eleganthula v chápaní R. Hillmanna);
Lokalita v blízkosti Santa Catalina? Blízke San Francisco je známejšie v Tarija, 30km W Padcaya a 26km severne od argentínskej hranice. S takýmto menom existuje tiež lokalita 22km juhovýchodne od Salta, avšak v oblasti s podstatne nižšími nadm. výškami
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Bercht: LB 2008 S 3262 (med pygmaea v. RH 1335 Modeste Orniste, Tafna 3800 m) > loc. RH 1353;
merc. Fischer: LF 2010 S-277ME (M. pygmaea v. RH 1335 Modeste Orniste, Tafna 3800 m) > loc. RH 1353; LF 2011 S-374ME (M. pygmaea v. elegantula RH1335 Tafna 3800m) Bercht mix. num. versus loc.?? > pozri - RH 1335a ? alebo ?;  LF 2011 S-303ME (M. pygmaea v. RH1335 San Francisco 4050m);

collp.:

 top of page