return to the main list
RH 1353
(pozri - Hillmann_s) (pozri - haagei) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - elegantula) (pozri - Tafna)

coll.: Ralf Hillmann, #, # (RH: Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3800m); (RM: Potosí, Tafna, 3700m); (LF: 3850m)

Mediolobivia haagei.....(RH, dat. RM FND)
Mediolobivia pygmaea var. eleganthula.....(RH mut., dat. RH seeds 2008-2011)
Mediolobivia pygmaea var. elegantula....(hort., dat. Fischer 2011)

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat. - M. haagei, loc. - Tafna);  Lokalita? - Nález R. haagei v blízkosti Tafna ale na druhej strane hranice už v Bolívii, Potosí, prov. Modesto Omiste;
sign.:;
foto.: nezaznamenané
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. eleganthula RH 1353, Potosí, Modesto Omiste, Tafna, 3800m);
merc. Bercht: LB 2008 S 3162 (med haagei RH 1353 Modeste Orniste - Tafna, Arg. 3800 m);
merc. Fischer: LF 2011 S-375ME (M. pygmaea v. elegantula RH1353 Tafna 3700m);

collp.:

 top of page