return to the main list
RH 1335a
(pozri - Hillmann_s) (pozri - haagei) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - elegantula) (pozri - San Francisco)

coll.: Ralf Hillmann, Argentína, San Francisco, 4050m (RM: Arg., Jujuy, San Francisco, 4050m)

Mediolobivia haagei.....(RH, dat. RM FND)
Rebutia pygmaea 'haagei'.....(hort., dat. SuccSeed 2002)
Mediolobivia pygmaea var. eleganthula.....(RH mut., dat. RH seeds 2008, 2011)
Mediolobivia pygmaea var. elegantula.....(hort., dat. L.Bercht 2008)

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat. - M. haagei RH 1335, loc. - San Francisco, Jujuy, Argentina 4050m); Identita druhého nálezu na lokalite RH 1335  je z dostupných zdrojov známa ako M. pygmaea var. (merc. Bercht, 2008 s chybnou lokalitou Tafna 3800m);
Lokalita v blízkosti Santa Catalina? Blízke San Francisco je známejšie v Tarija, 30km W Padcaya a 26km severne od argentínskej hranice. S takýmto menom existuje tiež lokalita 22km juhovýchodne od Salta, avšak v oblasti s podstatne nižšími nadm. výškami.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed: SS 2002 S-1199 (Rebutia pygmaea 'haagei' RH1335a, San Fransisco, 4050m, Arg);
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2010/11 S (M. pygmaea v. eleganthula RH 1335a, Jujuy, San Francisco, 4050m);
merc. Bercht: LB 2008 S 3183 (med haagei v. elegantula RH 1335a San Francisco 4050 m);

collp.:

 top of page