return to the main list
RH 542a
(pozri - Hillmann_s) (pozri - haagei) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmaea)
(pozri - elegantula) (pozri - Santa Catalina)

coll.: Ralf Hillmann, Argentína, prov. Jujuy, #, # (RH: Santa Catalina, 3800m)

Mediolobivia pygmaea....(RH, dat. RM FND) > RH 542 & RH 542a
Rebutia pygmaea 'haagei'.....(hort., dat. Agocs 2006) = RH 542a
Mediolobivia pygmaea var. eleganthula....(RH, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. - M. pygmaea RH 542, pod menom M. haagei neobsahuje záznam, loc.=);  Z tejto lokality pochádzajú dva aktuálne identifikované nálezy - RH 542 (pygmaea v. pygmaea) a RH 542a (pygmaea v. eleganthula).
sign.:
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. pygmaea haagei RH 542);.....V prilohe - Agocs @/, @/
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=449)
(R. pygmaea haagei RH 542) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: oranžový kvet. Druhý nález na lokalite RH 542 (elegantula RH 542a)
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. eleganthula RH 0542a, Jujuy, Santa Catalina, 3800m);

collp.:

 top of page