return to the main list
WR 335a (R 335a)
(pozri - Rausch_s) (pozri - pygmaea) (pozri - pygmaea_s) (pozri - tafnaensis ??)
(pozri - gavazzii ?) (pozri - Tafna)

coll.: W. Rausch, Bolívia (Argentina?), La Quiaca - Tafna, # (WR: Jujuy, La Quiaca // de Vries: Jujuy, Tafna, #)

Mediolobivia pygmaea (Iscayachi).......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Digitorebutia pygmaea Iscayachi - Cerda.....(nom. prov. Rausch 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 2/1982)
Rebutia pygmaea f. Iscayachi.....(Rausch numbers, dat. Šída 1997)
Lobivia pygmaea var. tafnaensis.....(hort. mix. ident?, dat. MG 2000) > ??
Mediolobivia pygmaea var. tafnaensis.....(hort. mix. ident?, dat. KK-DK 2001) > ??
Mediolobivia var......(hort., dat. KK-DK 2002)
Rebutia pygmaea.....(hort., dat. SuccSeed 2002)
Rebutia pygmaea Bckbg. R 335a = M. pygmaea......(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pygmaea.....(hort., dat. Fischer 2007)
Digitorebutia pygmaea var. gavazzii..... (hort., dat. E.& J. de Vries 2009)
Mediolobivia pygmaea var. gawazzii......(hort., dat. Fischer 2011)

adnot.: W. Rausch, 1978 (pub.1982) - uvádza identifikáciu nálezu s odlíšením dvoma menami lokalít? a zaraďuje pod Digitorebutia (sensu Digitorebutia Fric & Kreuz. 1940). Iný svoj neskorší nález pygmaea WR 579 od Tilcara označil ako zhodný s WR 335a;  Šída, RR 97, p.104 - (WR dat.?, pygmaea f. Iscayachi);
Lokalita? W. Rausch pomenúva formu Iscayachi - Cerda, čo podľa všetkého nezodpovedá nálezisku. Jedno známe Cerda je meno lokality v Potosí (prov. Saavedra) ako nálezisko L. ferox v. potosina f. cerdana;  Skutočné nálezisko je Tafna, 14km západne od La Quiaca (lokalita dat. MG, KK-DK). Farba otrnenia ?  Signalizovaný problém s identitou. U KK-DK 2002 a SuccSeed korigované vylúčením chybného mena mena "tafnaensis", ktoré vzniklo obchodným tvorením z lokality "Tafna". V skutočnosti má WR 335a bližšie ku popisu problematickej R. gavazzii.
sign.: (MG) - malé hromady, biele otrnenie. Kvet?;
foto 1.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. pygmaea WR 335a);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: kvet červený s karmínovým tónom a trochu svetlejším stredom, nitky dole červené, hore svetlejšie, blizny kompakt. zelenožlté; biele krátke rovné priľahnuté tŕne (9-10) s hnedými bázami a hnedou vlnou na areole;
foto 2.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2368)
(R. pygmaea WR 335a);.....V prilohe - # 
foto 2.: Mats Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 2368)
(Rebutia pygmaea WR 335a) 2368;.....V prilohe - #
Comment.: foto #, (M.W.) - "small red flowers";
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-544.58, R-544.58 (Lobivia pygmaea v. tafnaensis R 335A, La Quiaca) small clumper, white sp. > ident.?;    KK-DK 2001, 2002 S-F471 (Mediolobivia pygmaea v. tafnaensis R 335A, Tafna) > ident.?;    KK-DK 2002 S-F471 (Mediolobivia  v. R 335A, Tafna);
merc. SuccSeed: SS 2002 S-1179, ..., SS 2010 S-2368 (Rebutia pygmaea WR 335a, Tafna, Arg);
merc. Fischer: LF 2007 S-113ME (M. pygmaea WR 335 A);  LF 2011 S-385ME (M. pygmaea v. gawazzii WR335A) mut. > gavazzii;
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pygmaea WR335A);

collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F471 - Mediolobivia pygmaea v. tafnaensis R 335A); --> non tafnaensis --> pygmaea --> gavazzii ?
sign.: (5 mes.) Telo zelené, štíhlo valcovité; Areoly malé hnedé; Tŕne krátke žltkasté, priľahnuté; (6 rokov) Telo podobné R. tafnaensis ale kvet ako R. colorea gavazzii.
foto 1.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0246_wr335am.jpg
foto 2.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0290_wr335_mxm.jpg
foto 3.: Šuba, 2010-6-30;.....V prílohe - Suba10_D/P7030692xqr_tafna.jpg
 top of page