main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
gavazzii
(pozri - pygmaea_s) (pozri - iscayachensis_s) (pozri - colorea)
  • Rebutia gavazzii Mosti 1999

descr.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 1999 / 3 (4): 207, 1999 /
IPNI(IK) - in Cactus & Co., 3(4): 207 (1999).
typ.: WR 493 ???
nom.: [gavazi-i], Leonardo Gavazzi [gavac-ci], pestovateľ, majiteľ zbierky;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/gav1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
adnot.: Gottfried Winkler: Rebutia gavazzii Mosti, Infobrief, No.30, 2000 (dat. - problem identity typu - in www.dkg.eu.
Leonard Busch: Rebutia gavazzii Mosti, Infobrief, No.31, 2001 (dat. - problem identity typu - in www.dkg.eu.
Reiner Wahl: Rebutia gavazzii Mosti, Infobrief, No.33, 2002 (dat. - problem identity typu - in www.dkg.eu.


foto 1.: (orig. pub. descr. 1999 #)
foto 2.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. gavazzii, Tarija) 1147744626048225527CloiQQ;.....V prilohe - stabiae @/ 147744626CloiQQ_ph.jpg
Comment.: colorea? V roku 2008 snímok z databázy odstránený
foto 3.: Petr Vojan in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 3.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 3.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz(fotogaléria rodu Rebutia >> find item)
(R. gavazzii; P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ gavazzii.jpg
foto 3.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. gavazzii; P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ gavazzii2.JPG
Comment.:
foto 4.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea colorea);.....V prilohe - Hatletveit  @/ Rebutiapygmaeacolorea4-vi.jpg
Comment.: = colorea ' gavazzii'
foto 5.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea colorea-2);.....V prilohe - Hatletveit @/ Rebutiapygmaeacolorea2-vi.jpg
Comment.: = colorea ' gavazzii' ?
foto 6.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(Mediolobivia Gracilispina);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_gracilispina.jpg
Comment.: = colorea ' gavazzii'
foto 7.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. colorea) id=104984;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb114.jpg
Comment.: = colorea ' gavazzii'
foto 8.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea albispina WR 576, AGY 575);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: aff. gavazzii ? Rastliny kvetom veľmi podobné s R. gavazzii Mosti. Otrnenie odlišné (pozri - WR 576). V galérii 2010 pozri pod WR 493
foto 9., 10.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia escayachensis nitida);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: Kvet vínovo červený (wine red) = aff. gavazzii. Možno toto je skutočná Knížeho KK 1686. V galérii 2010 pozri pod WR 493
foto 11.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 12.: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/KKR Roudnice ("Výstava 2008")
(M. mixticolor);....V prilohe - KKR @/ 40_med_mixticolor.jpg
Comment.: = najbližšie popisu M. gavazzii. R. mixticolor má v popise (Ritter 1980) rel. silné telá, iba málo predĺžené a s vysokými rebrami (11-13). Okv. lístky okrúhle, bez špičiek, farba celkovo rumelková (Ostw. č.7) zo zmesi purpurovej (č.10) s oranžovo červenej (č.5), na bázi bledšie farby (ružovkasto žltá, nie fialová); Vonkajšie okv. lístky sú viac purpurové. Sýtosť sfarbenia premenlivá.
foto 13.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. gavazzii; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ R.gavazzii gavazzii.jpg
Comment.: ?, exemplár na snímku s malými rozdielmi zodpovedá šírenému materiálu FR 1106 (pozri tam foto V. Šeda)
merc.: (pozri - colls. typ.)

tax. O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio 4. Digitorebutia (Buin.) Buin. & Don., series 4. Iscayachensis, species 4.

cat.:
adnot.: W. Rausch rastlinný materiál R 493 považoval za formu L. atrovirens v. raulii. S. Mostiho popis R. gavazzii na typovom základe R 493 (???) však hovorí o bližšom príbuzenstve s R. colorea (rad Iscayachensis);
Mosti, 1999 - Rastie neďaleko R. colorea a preto niektoré kusy mohli byť rozširované ako R. colorea. Kvet je ale odlišný. Neskôr (pozn., ako colorea) W. Rausch pravdepodobne znova našiel rovnaký taxon a, hoci ho považoval za odlišný od R. colorea, uviedol ho do vzťahu k R. raulii, s ktorou má ešte menej spoločného;
Mosti, 2000 - tento druh (konkrétne zber WR 493 ???) bol údajne často rozširovaný pod menom R. mixticolor (napr. R. gavazzii, foto 11.)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. colorea Ritt. pre členenie Rebutia (A, M, S);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.70., A. gavazzii (Mosti) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. gavazzii. Vzorka samotnej A. gavazzii nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Aylostera gavazzii (Mosti) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2781. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia gavazzii Mosti, Cactus & Co. 3(4): 207-209. 1999.
typ.: Bolivia, Tarija, s.d., Rausch 493, cult. S. Mosti (holotype, FI!).

syn.1a.: Mediolobivia gavazzii.....(hort.)

pub.: pozri - foto;
foto.1.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Mediolobivia 2018 (item)
(Mediolobivia gawazzi WR 493)....V prilohe @/ mediolobivia-gawazzi-wr-493-20180510.jpg
Comment.: = gavazzii, non WR 493 !

syn.2.: Lobivia pygmaea var. gavazzii.....(cit. Anderson) ?

pub.: #
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

syn.3.: Digitorebutia pygmaea var. gavazzii.....(Wahl, de Vries)

pub.: R. Wahl / J. de Vries
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie - Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls., RW);
J. de Vries aktuálne používa členenie - Rebutia / Aylostera / Digitorebutia (pozri - colls., WR, JK, VZ);

Mediolobivia pygmaea var. gavazzii.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls., JK 419)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Fischer:  LF 2011 S-384ME (M. pygmaea v. gawazzii JK119, Yuquina) mut. > gavazzii;

syn.4.: Rebutia pygmaea subsp. gavazzii.....(sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3.htm (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. pygmaea ssp. gavazzii);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_gavazzi_01.jpg
Comment.: = colorea ' gavazzii'
foto 2.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. pygmaea ssp. rutiliflora);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_rutiliflora_06.jpg
Comment.: = colorea 'gavazzii'

syn.5.: Aylostera pygmaea 'gavazzii'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'gavazzii' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

colls. Rausch: WR 335a (pygmaea - tafnaensis? - gavazzii), WR 493 (typ ??? // raulii f.), WR 828 (pygmaea f. wine red - gavazzii);
colls. Wahl: RW 292, RW 477;
colls. Pot & Boxtel: JK 419 (spec. - gavazzii? -> yuquinensis);


collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F471 - Mediolobivia pygmaea v. tafnaensis R 335A); --> pygmaea --> aff. gavazzii

sign.: (5 mes.) Telo zelené, štíhlo valcovité; Areoly malé hnedé; Tŕne krátke žltkasté, priľahnuté; (6 rokov) Telo podobné R. tafnaensis "longispina" ale kvet ako R. colorea gavazzii.
foto 1.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0246_wr335am.jpg
foto 2.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0290_wr335a_mxm.jpg

gavazii, gawazii
(pozri - gavazzii) (pozri - WR 493)

Rebutia gavazii.....(hort. mut.)
Mediolobivia gawazii....(hort., mut.)

adnot.: meno s malou chybou v katalogu semien Dv. Králové (KK-DK 2004 - Speciální nabídka). V druhom príklade Chrudim 2009 a iní s "W".

 top of page