main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
mixticolor
(multicolor FR)
(pozri - mixticolor_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - multicolor_s)
  • Rebutia mixticolor Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 77, 1977 / K. u. a. S., 28 (4): 77, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 28(4): 77. 1977
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 28(4): 77 (1977).
typ.: FR 1108
nom.: lat. mixticolor - so zmiešanými farbami, mixtus - zmiešaný.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. mixticolor Ritter (FR 1108) (1977) Kakt. u. a. Sukk. 27 169" - chybná citácia miesta (text) - loc.: Tarija, Mendez, San Antonio, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/mix2.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Kvet - zmiešaná purpurová (hlavne vonk. okv. lístky) a ohnivo červená, na bázi bledšie tóny; Nitky purpurovo ružové; Čnelka zelená; Blizna zelenožltá.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: nezaznamenané (pozri - colls.typ.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 18. Mixticolor, species 55.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 6. Mixticolor, species 1.

adnot.: Mosti, 2000 - Rastliny R. gavazzii (WR 493 ???) boli často rozširované pod týmto menom (Toto tvrdenie = "jedna rovnica o dvoch neznámych", vzhľadom na pochybný typový materiál popisu R. gavazzii);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. pygmaea (Fries) Br. et R. pre členenie R(AMS) - Mediolobivia;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.84., A. mixticolor (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. mixticolor;

syn.1.: Mediolobivia mixticolor.....(hort.)

pub.: hort. (sectio Digitorebutia, pozri - colls. typ. FR)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/KKR Roudnice ("Výstava 2008")
(M. mixticolor);....V prilohe - KKR @/ 40_med_mixticolor.jpg
Comment.: ??, najbližšie popisu M. gavazzii?. Ritterova R. mixticolor má v popise (Ritt. 1980) rel. silné telá, iba málo predĺžené a s rozbrázdenými rebrami (11-13). Okv. lístky okrúhle, bez špičiek, farba celkovo rumelková (DIN7) zo zmesi purpurovej (DIN10) s oranžovo červenej (DIN5), na bázi bledšie farby (ružovkasto žltá); Vonkajšie okv. lístky sú viac purpurové. Sýtosť sfarbenia premenlivá.
foto 2.: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/ (Rebutia - "Foto")
(M. mixticolor);....V prilohe - KKR @/ med_mixticolor_1.jpg
Comment.: ??, najbližšie popisu M. gavazzii?.
foto 3., 3a., 4.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia mixticolor RW 425);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia mixticolor RW425,,..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia mixticolor RW425,.jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia mixticolor RW425.jpg
Comment.: 9-11 čiastočne rozpadnutých rebier, riedke tuhé žltkasté otrnenie, kvet pastelovo červenoružový s lyžičkovitými okv. lístkami v strede bledšími, ružové nitky, žltozelené blizny
merc.:

Digitorebutia mixticolor.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls., RW)

syn.2.: Aylostera mixticolor (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2782. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia mixticolor F. Ritter, Kakt. And. Sukk. 28(4): 77. 1977.
typ.: Bolivia. Tarija, Méndez, "San Antonio", 1966, Ritter 1108 (holotype, U).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'mixticolor'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'mixticolor' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Rebutia pygmaea 'mixticolor'.....(Winberg)

pub.: hort., pozri - colls. typ. FR 1108); Jeden názor na zaradenie druhu a význam mena "mixticolor";
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.4.: Rebutia multicolor Ritter n. n.......(Ritt. nom. prov.)

pub.: F. Ritter, # (pozri - colls., FR 1108)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. multicolor Ritter nomen nudum (FR 1108);  dat. Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. mixticolor Ritt. FR 1108 = multicolor"

syn.4a?: Rebutia multicolor Rausch n. n.......(Rausch?)

pub.: #?, dat. Cactus Club Hokuriku 2004, uvedené pravdepodobne s chybou "R. multicolor Rausch n. n. = M. mixticolor" (pozri - syn.2., Ritter n. n.)

colls. Ritter: FR 1108 (multicolor n. prov. - typ);
colls. Wahl: RW 425, RW 426 (dick);
colls. Jucker: HJ 530 (spec. - pygmaea - mixticolor ? - violascens? -> crassa);


collp.:

 top of page