return to the main list
mixticolor_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 18. Mixticolor (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 6. Mixticolor (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Mixticolor: #

adnot.: V horeuvedenej zostave je v dvoch prípadoch dokumentované blízke príbuzenstvo s okruhom Atrovirens. V členení O. Šídu (1997) by to však znamenalo preradenie zo subgen. Rebutia, sectio Aylostera do subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 35. Atrovirens. (pozn. - presun pod Digitorebutia realizovaný O. Šídom, 2004 bez zmeny zástupcov okruhu). R. brunneoradicata je v obchode pri šírení zaraďovaná výhradne pod Mediolobivia, výnimočne aj ako varieta R. pygmaea.

Výskyt mena mixticolor:

nom.: [mikstykolor], podľa charakteru sfarbenia kvetov, lat. mixtus - zmiešaný; mixticolor - so zmiešanými farbami

DIG
 top of page