main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
colorea
(pozri - iscayachensis_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia colorea Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 78, 1977 / K. u. a. S, 28 (4): 78, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 28(4): 78. 1977
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 28(4): 78 (1977).
typ.: FR 1106
nom.: [kolórea], char. otrnenia, lat. coloreus - farebný;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. colorea Ritter (FR 1106) (1977) Kakt. u. a. Sukk. 28 78" - loc.: Tarija, Mendez, San Antonio, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/col1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_colorea) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
Šída, RR, 97 - fialovo hnedá pokožka, hnedé otrnenie a malé, karmínové až rubínovo červené kvety.
foto 1.:  (orig. pub. descr. 1977) #
foto 2.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, Obr. príloha - F
(R. colorea);
Comment.:
foto 3.: Petr Vojan in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 3.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 3.: P. Vojan, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. colorea; P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ colorea.JPG
Comment.: = colorea Ritt. (colorea colorea)
foto 4: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find item - al)
foto 4: G. Marchand, 2015 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(R. colorea);.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_colorea.jpg
Comment.: = colorea Ritt.
foto 5.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 6.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2007 - www.cactus-art.biz (ABC index, Rebutia >> find item)
(R. colorea (pygmaea v. colorea));.....V prilohe - Art-biz @/ Rebutia_colorea_810.jpg
Comment.: Tmavo otrnená forma niektorého iného zberu ako FR. Na komentovanom liste je uvedený široký zoznam synoným R. pygmaea (sensu E.F.Anderson). Okrem čísla RH 1106 sú všetky ostatné pripojené poľné čísla uvedené chybne (týkajú sa totiž R. kupperiana).
foto 7.: Alain Laroze, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. colorea) 3077;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 3077.jpg
foto 7.: Alain Laroze, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia >> find item - al)
(R. colorea) 3077;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 3077.jpg
Comment.: fialovočervený kvet, tmavé krátke otrnenie priľahnuté, hnedé areoly, epidermis červenejúca
foto 8.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. colorea);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_colorea_1.jpg
Comment.: fialovočervený kvet, hnedé krátke otrnenie priľahnuté, hnedé areoly, epidermis zelená
merc. Cactus Heaven: CaHe 2000 S-RD320.1 (R. colorea);
  • Rebutia colorea Ritter var. colorea
add.stat.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - colorea a variety)
adnot.: poznámka v katalogu Uhlig 2001-2006u položky M. colorea (pozri tam), ktorá súvisí pravdepodobne so šírením problematicky popísanej R. gavazzii ako variety R. colorea.

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 31. Iscayachensis, species 97.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 4. Iscayachensis, species 2.

cat.: katalógový list
adnot.: F. Ritter, 1980 - línia 3;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. pygmaea v. colorea' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre Rebutia colorea Ritt. a Lobivia pygmaea v. colorea (Ritt.) Rausch;
V rade Iscayachensis existuje blízko príbuzný taxon R. gavazzii, ktorého existencia je mylne spájaná s číslom WR 493. Určitú podobnosť s popisom R. gavazzii vykazuje aj šírený materiál WR 508a;
Mosti, 1999 (o R. gavazzii)  "Rastie neďaleko R. colorea a preto niektoré kusy mohli byť rozširované ako R. colorea. Kvet je ale odlišný. Neskôr W. Rausch pravdepodobne znova našiel rovnaký taxon (t.j. gavazzii) a hoci ho považoval za odlišný od R. colorea, uviedol ho do vzťahu ku R. raulii, s ktorou má ešte menej spoločného" (toto vysvetlenie nemá logiku pri predstave, že W. Rausch nerozoznal u R 493 jasné charakteristiky Atrovirens a tiež, že si nezapamätal lokalitu);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia pygmaea colorea, a tiež nové M. pygmaea gavazzii. Druhé synonymum má vážne nejasnosti pôvodu, typu, popisu a šírenej identity;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.62., A. colorea (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. colorea. Vzorka samotnej A. colorea nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Mediolobivia colorea.....(hort. sensu Ritter 77)

pub.: hort. (sectio - Digitorebutia)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Označenie zo zdroja semien Uhlig bolo pravdepodobne "pygmaea v. colorea". Možné je tiež nejaké kombinovanie podobných foriem na báze R. colorea.   (pozri tiež FR 1106)
foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Colorea);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_colorea.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Colorea) detail.....V prilohe - Wessner9 @/ 1-mediolobivia_colorea.jpg
Comment.: = colorea Ritt. (colorea colorea)
foto 2., 3., 4.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy X 2009 / Kaktusy_kvety_X_2009 (foto - 431, 432, 433)
(Mdl. colorea sběr VJ);.....V prílohe - FischerCD2 @/ kaktusy květy x 2009 429.jpg, 432.jpg, 433.jpg
Comment.: typ. forma s hnedým otrnením a areolami, kvet char. colorea. Doteraz bol zaznamenaný v spojení s touto identifikáciou iba kód VJ 14, ktorý je ale dvojznačne nejasný v rámci šírených čísel VJ.
foto.1.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Mediolobivia 2018 (item)
(Mediolobivia colorea)....V prilohe @/ mediolobivia-colorea-20180509.jpg
Comment.: =
merc. Chrudim & other: ChK 87p3345A (M. colorea);   Rus 2000 R (M. colorea);  KK-DK 2001, 2002 R (M. colorea);     KK-DK 2002 S-43.81 (M. colorea);   ChK 2003p3345.00 (M. colorea);
merc. Uhlig: U 99 R (M. colorea) kleine rotbraune Körper;    U 2001 S (M. colorea) kleine rotbraune Körper - Reb. colorea v. colorea; U 2006 R (M. colorea [R.  colorea v. colorea]);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00640 (M. colorea);
merc. Fischer: LF 2010 S-59ME (M. colorea RH935 Iscayachi 3600m);  LF 2010 S-60ME (M. colorea VJ 14 N of Iscayachi

syn.2.: Aylostera colorea (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2781. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia colorea F. Ritter, Kakt. And. Sukk. 28(4): 78. 1977.
typ.: Bolivia. Tarija, Mendez, "San Antonio", 1962, Ritter 1106 (holotype, U).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'colorea'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'colorea' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Mediolobivia pygmaea var. colorea.....(hort. sensu Rausch 86)

pub.: hort. (pozri - colls., WR, RH)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. pygmaea v. colorea);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia pygmaea v colorea.jpg
Comment.: =, V roku 2011 stránka zanikla.
foto 2.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. pygmaea v. colorea);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
merc. Edginton: Edgn 2000 R (M. pygmaea v. colorea;  orig. SS - WR 660, RH 933);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. pygmaea v. colorea);
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2010/11 S (M. pygmaea v. colorea RH 1065a);
merc. Fischer: LF 2011 S-334ME (M. pygmaea v. colorea RH935 Iscayachi 3800m); LF 2011 S-337ME (M. pygmaea v. colorea VJ 14 N of Iscayachi);

Digitorebutia pygmaea var. colorea.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls., RW)

syn.4.: Lobivia pygmaea (Fries) Backeb. var. colorea (Ritter) Rausch 1985* 1986** 1987

stat.comb.: W. Rausch, Lobivia 85, 1986 (pub.1987)
IPNI (IK) - pygmaea (R.E.Fr.) Backeb. var. colorea (F.Ritter) Rausch -- Lobivia 85: 116. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída, Rod Rebuta, p.26, 1997)
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/col1.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-544.538 (L. pygmaea v. colorea) dark violet body, orange fl.;

syn.5.: Rebutia pygmaea var. colorea (Ritter) Lodé 1992

comb.: J. Lodé, Cact. Aventures, 16: 17, 1992 (1993) / Cact. Aventures, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 16: 17; 43: 18 (1992 publ. 1993): 1992 /
IPNI (IK) - var. colorea (F.Ritter) Lodé -- Cact. Aventures 16: 17 (1992);.
IPNI (IK) - var. colorea (F.Ritter) Lodé -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 43: 18 (1992 publ. 1993):.
adnot.: (dat.Šída - comb."1993") - rebutia.iglu.cz/sek4/isc1.htm; (dat. comb. "1992") - www.cactuslove.ru (Rebutia);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
foto 1.: M. Anderson, Page5, 2000 - www.miles2go.com/img/7484.jpg
(R. pygmeae "colorea" (Mediolobivia));.....V prílohe - Page5 @/ 7484.jpg
Comment.: = colorea. Tmavo otrnená forma niektorého iného zberu ako FR.
foto 2.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. pygmaea v. colorea);.....V prilohe - jnotias @/ 163536500BIyFvN_ph.jpg
Comment.: = colorea Ritt. (colorea colorea)
foto 3.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea colorea);.....V prilohe - Hatletveit @/ Rebutiapygmaeacolorea4-vi.jpg
Comment.: = colorea gavazzii ?
foto 4.: G. Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea colorea-2);.....V prilohe - Hatletveit @/ Rebutiapygmaeacolorea2-vi.jpg
Comment.: = colorea gavazzii ?
foto 5.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. colorea) id=104984;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb114.jpg
Comment.: = colorea gavazzii ?
foto 6.: "Tonino" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org  (album Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. colorea);.....V prilohe - Tonino @/
Comment.: = colorea Ritt.
merc. Anderson: And 99-2000 R#7484 (R. pygmeae "colorea" (Mediolobivia)) one of the many forms of this variable species, purplish clustering body on large tuberous root, bright purple flower;
merc. Grigsby:  Gri 2000 R (R. pygmaea v. colorea) Stout form - Purple and green body and small pectinate, copper colored spines. Very neat and pretty plant. Nice 2" tall by 1˝" wide offsetting plants;

syn.5a.: Rebutia pygmaea 'colorea'.....(Pilbeam sensu P-M 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997; Jeden názor na synonymné postavenie a hodnotu mena colorea;
adnot.: dat. - Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené ako "R. pygmaea 'colorea' = colorea"

syn.6.: Rebutia pygmaea subsp. colorea.....(hort.?, sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3.htm (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. pygmaea ssp. colorea);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_colorea_03.jpg
Comment.: = colorea Ritt. (colorea colorea)

colls. Ritter: FR 1106 (typ), FR 1106a (var.);
colls. Rausch: WR 493 (colorea gavazzii??? / raulii f.), WR 660 (colorea? - spec.);
colls. Hillmann: RH 202a, RH 294bRH 933 (colorea? gracilispina?), RH 935, RH 1065a, RH 1083, RH 1106 (pygmaea v. pygmaea / colorea),
colls. Wahl: RW 290, RW 424 ("colorea");
colls. Heřtus: PHA 365 (colorea-> brunneoradicata);
colls. Horáček: LH 940;
colls. Jakubec: VJ 14;
colls. Fischer: LF 504E, LF 589C (iscayachensis -> colorea), LF 594E, LF 599C, LF 600H, LF 604C (aff.);


collp.: Šuba, KE - (orig. Chrudim burza 2000-9 R - Mediolobivia colorea); ---> pygmaea iscayachensis --> aff. tropaeolipicta

sign.: Telo krátko valcovité, sivozelené červenejúce; Plod červenohnedý s tmavozelenými špicatými šupinami so štetinami a riedkou vlnou.
sem.x: 2007, 2008, 2011
foto 1.: Šuba, 6650/7-2002;.....V prílohe - Suba02_6650\colorea.jpg
Comment.: Otrnenie a tvar tela nezodpovedá presne popisu R. colorea, kvet a plod vôbec nie - pozri údaje pod heslom "iscayachensis" a tiež "tropaeolipicta".
foto 2.: Šuba, 0989/7-2003;.....V prílohe - Suba03_0989\colorea_Chb.jpg
foto 3.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0044m_col_trop.jpg
foto 4.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0228_col_tropm.jpg
foto 5.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0230_col_tropm.jpg
foto 6.: Šuba, 2010-6-30;.....V prílohe - Suba10_D/P6300690xqr_pygm.jpg

 top of page