return to the main list
RH 933
(pozri - Hillmann_s) (pozri - colorea ?) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - gracilispina ?) (pozri - gracilispina_s) (pozri - San Antonio_s)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, dep. Tarija, prov. Mendez, San Antonio, 3500m

Mediolobivia pygmaea var. gracilispina....(RH, dat. RH seeds 2008-2011)
Rebutia pygmaea var. colorea.....(hort., dat. SuccSeed 1999) >> RH 933a ?
Rebutia pygmaea var. gracilispina.....(hort., dat. Agocs 2010)

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat. - doplniť RH 933 #);  Reidentifikácia alebo dve identity?. San Antonio je síce Ritterova typová lokalita R. colorea, avšak nález RH 931 z horeuvedenej lokality bol identifikovaný rovnako ako "gracilispina". Číselne najbližšia R. Hillmannom identifikovaná "colorea" RH 935 pochádza od blízkeho Iscayachi. Možný je aj druhý nález RH 933a na lokalite, čo je ale neoverené (iba domnienka na základe prvotne šírenej identifikácie SuccSeed).;
sign.:
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=430, 628)
(R. pygmaea gracilispina RH 933) details, details;.....V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: ??, kvet bledý pastelovo žltkastoružový, telo trpaslík s priamymi rebrami. Nezodpovedá orig. neúplnému popisu Rittera pre jeho R. gracilispina
foto 3..: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=487)
(R. pygmaea v. gracilispina RH 933) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ?, popis ako foto 1.,2.
merc. SuccSeed: SS 99-M1185 (Rebutia pygmaea v. colorea RH 933, San Antonio, 3500m, Bol); >> RH 933a ?
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. gracilispina RH 0933, Mendez, San Antonio, 3500m);
merc. Fischer: LF 2011 S-392ME (M. pygmaea var. gracilispina RH933, San Antonio, 3500m);

collp.: Šuba, KE - (orig. SussSeed 99 S-M1196 - Rebutia pygmaea v. colorea RH 933);

sign.: (Výsev 2000) 1,5 roka -  valcovité, predĺžené, tmavo sivozelené, červenejúce; Areoly oválne, hnedé; Tŕne krátke, priliehavé, sklovito žltkasté;
foto 1.: Šuba, 5279/30A (1 hore stred) - 2001-5-1;.....V prílohe -

 top of page