return to the main list
iscayachensis_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 31. Iscayachensis (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 4. Iscayachensis(O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Iscayachensis: #

adnot.: Spoločné znaky druhov zaradených do tohoto radu sú pozorovateľné (pozri - nálezy) a ich spoločná oblasť výskytu je dobre ohraničená. Ritterova R. tropaeolipicta je veľmi slabo fotograficky dokumentovaný druh (stratená?), vďaka čomu sa namiesto nej dlhodobo rozširuje nejasný materiál (rastliny, semená) so svetloružovým kvetom alebo normálna R. iscayachensis. R. colorea a R. gavazzii sú šírené s navzájom pomiešanými identitami ako formy pod R. colorea, resp. pod R. pygmaea. Platí to čiastočne aj pre R. iscayachensis, šírenej niekde aj pod menom R. colorea → foto.:
  tropaeolipicta

Výskyt mena iscayachensis:

nom.: [iskajachénsis], podľa miesta pôvodu, Iscayachi, Tarija, Bolívia
adnot.: V niektorých katalógoch je "R. iscayachensis Rausch" často stotožňovaná s Knížeho "R. escayachensis n. n." pod rodovým menom Mediolobivia na základe Donaldovho publik. stotožnenia Iscayachi = Escayachi. Meno "escayachensis" odvodené od názvu lokality Escayache, Escayachi použil iba K. Kníže pre zbery KK_1686, KK_2038, pričom zásadne nepoužíva meno Iscayachi (pozri - escayachensis_s) (pozri - Kníže_s).
  Zaujímavým extrémom na báze počiatočného omylu identity semien u ChK bolo šírenie formy R. fiebrigii pod mylným menom "Mediolobivia iscayachensis FR_1122" (FR 1122 je ale Digitorebutia pseudopygmaea n. n. Ritter, identif. ako R. iscayachensis Rausch). Neskôr, kým sa zistilo o čo ide, bolo meno tejto "fiebrigii" v katalogu postupne upravované (93p = M. escayachensis, 98p = A. fiebrigii var. escayachensis). Navyše paralelne s nimi ChK ponúkal identické rastliny fiebrigii pod označením Aylostera escayachii (pozri - FR_1122). Posledný stav u ChK zaznamenaný v rokoch 2003p, 2004p pod menom A. fiebrigii var. iscayachensis.

AYL DIG
 top of page