return to the main list
escayachensis_s

Výskyt mena escayachensis:

nom.: [eskajachénsis], podľa oblasti pôvodu - Escayache (Escayachi), Tarija
adnot.: Meno použil pre zbery iba K. Kníže (KK 1686, KK 2038). Kníže zásadne nepoužíva meno Iscayachi (pozri - Kníže_s), a pre označenie lokality používal výhradne "Escayachi" (napr. KK 855, ai). Celý rad jeho zberov (Aylostery, Mediolobivie) z tejto lokality nebol presnejšie identifikovaný a v obchodnom prostredí mohli dostať upravené meno escayachensis (spec. Escayachi).
Zaujímavým extrémom na báze počiatočného omylu identity semien u ChK bolo šírenie formy R. fiebrigii pod mylným menom "Mediolobivia iscayachensis FR 1122", čo je ale Digitorebutia (pseudopygmaea n. n. Ritter, neskôr identifikovaná. ako R. iscayachensis Rausch). Postupne bolo v katalógoch meno tejto R. fiebrigii dvakrát upravené (93p = M. escayachensis, 98p = A. fiebrigii var. escayachensis ). Navyše paralelne s nimi ChK ponúkal pravdepodobne identické rastliny R. fiebrigii pod označením Aylostera escayachii. (pozri - FR 1122) (pozri - fiebrigii_s)

AYL DIG
  • Digitorebutia escayachensis n. prov......(pozri - KK 1686)
  • Mediolobivia escayachensis..... (ambig., pozri dole)
  • Mediolobivia escayachensis FR 1122.....(mut., dat. ChK, pozri - FR 1122 - pseudopygmaea n. n., iscayachensis Rausch)
  • Mediolobivia escayachensis Kníže n. n......(pozri - KK 1686)
  • Mediolobivia escayachensis var. nitida?.....(pozri - KK 1686)
  • Rebutia escayachensis.....(ambig., n. n. Kníže ?, pozri dole)
  • Rebutia escayachensis nitida.....(pozri - KK 1686)
  • Rebutia pygmaea var. escayachensis = escayachensis.....(hort. ambig., pozri - dolu)
  • Rebutia spec. (= R. escayachensis n. n. ?).....(pozri - KK 2038)
 
escayachensis
(pozri - Kníže_s) (pozri - escayachensis_s) (pozri - iscayachensis) (pozri - pygmaea_s)

Mediolobivia escayachensis.....(ambig., n. n. Kníže, KK 1686)
Rebutia escayachensis..... (hort.)
Mediolobivia escayachensis var. nitida?.....(KK 1686)
Rebutia pygmaea var. escayachensis = escayachensis.....(hort. ambig., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: R. escayachensis je viacznačné meno v celom rozsahu escayachensis_s. V niektorých katalógoch je Knížeho "R. escayachensis n. n." stotožňovaná s "R. iscayachensis Rausch" pod rodovým menom Mediolobivia, resp. pygmaea, na základe Donaldovho publikovaného stotožnenia Iscayachi = Escayachi. Napr. u firmy Uhlig zber KK 1686 premenovali na Rebutia pygmaea var. iscayachensis f. nitida.


foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 57, pos 682, 683)
(R. escayachensis) pid 679, 680;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: = R. iscayachensis Rausch
merc.:
escayachii
(pozri - Escayache_Escayachi) (pozri - escayachensis)

Aylostera escayachii.....(hort. mut.)
Mediolobivia spec. Escayachii .....(hort. mut.)

adnot.: Chybne utvorené mená z katalógov rastlín ChK 1993 -1998 a iných až do roku 2000. V prvom prípade ide o R. fiebrigii. Druhé je viacznačné - najskôr niektorý zber K. Knížeho.

 top of page