return to the main list
WR 579 (R 579)
(pozri - Rausch_s) (pozri - pygmaea) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - Aguilar) (pozri - Tilcara)

coll.: W. Rausch, Argentína, #, #, # (WR: Jujuy, Tilcara // PN: Jujuy, Aguilar, #)

Digitorebutia =335a......(nom. prov. ident. Rausch 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 2/1982)
Mediolobivia pygmaea.....(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia pygmaea.....(Rausch numbers, dat. Šída 1997)

adnot.: W. Rausch, 1978 (pub.1982) - svoj nález provizórne identifikoval ako zhodný s nálezom WR 335a (pygmaea Iscayachi) a zaradil ho pod Digitorebutia (sensu Digitorebutia Fric & Kreuz. 1940);   Šída, RR 97, p. 86, p.105 - (WR dat.);  Polevyje nomera (www.rebutia.ru) 2006 - (WR dat. - R. pygmaea, loc. - Jujuy, Aguilar);
Zaznamenané bolo R. Hillmannom šírené meno Mediolobivia pygmaea de Aguilar bez upresnenia pôvodu, kde je možná zhoda s týmto Rauschovym nálezom;
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page