return to the main list
HJ 537c (JU 537c)
(pozri - Jucker_s) (pozri - leucanthema_s) (pozri - leucanthema)
(pozri - pygmaea ?) (pozri - Cerro Ventana)

coll.: H. Jucker, Bolivia, #, #, Cerro Ventana, #, # (LB: Co. Ventana Mayu, #)

Mediolobivia leucanthema.....(hort., dat. Fischer 2007)
Mediolobivia pygmaea.....(hort., dat. C-Babula 2007) > HJ 537d ?
Mediolobivia pygmaea var.....(hort., dat. Fischer 2010) > HJ 537d ?

adnot.: loc. -? V roku 2007 sa objavil zdanlivo rozporný údaj "M. pygmaea". Pre R. leucanthema existuje názor na zaradenie pod Digitorebutia sensu Ritter -> CITES -> Pibeam. Inou vecou je skutočná šírená identita. Pod číslom HJ 537 sa šíri niekoľko rozlične pomenovaných alebo identifikovaných nálezov, takže ku miešaniu ich identít pri šírení môže dochádzať.
sign.: (LF) - oranžový kvet > HJ 537d ?;
foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-171ME (Mediolobivia leucanthema JU 537c, Co. Ventana);   LF 2010 S-260ME, LF 2011 S-244ME (M. pygmaea v. HJ 537c oranžový květ) > HJ 537d ?;
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pygmaea JU537C) > HJ 537d ?;

collp.:
 top of page