return to the main list
LH 639
(pozri - Horacek_s) (pozri - Tupiza ?) (pozri - Yunchara ?) (pozri - Iscayachi ?)

adnot.: v šírenom materiáli  označenom ako LH 639 sa nachádza niekoľko odlišných identít, jedna skupina z príbuzenstva R. pygmaea, druhá šírená identita je údajne z príbuzenstva R. atrovirens (aff. pygmaea iscayachensis?)
Lokalita? údajne z okolia Tupiza ? alebo kdesi na ceste z dep.Potosí (Tupiza) do dep.Tarija (Iscayachi). Na celej uvedenej trase sú výšky 3600 - 4000 m až východne od Yunchara a na plošine smerom ku Copacabana v biologickej rezervácii Cordillera of Sama a severne ďalej ku Iscayachi. 

LH 639
(pozri - Horacek_s) (pozri - polypetala ?) (pozri - albidula ?)
(pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmaea) (pozri - Tupiza ?) (pozri - Iscayachi)

coll.: L. Horáček, Bolívia, dep. Potosí, # (Šída: Potosí -> Tarija, Tupiza?, 3744m)

Mediolobivia pygmaea var. polypetala.....(hort., dat. ChK 2005)
Mediolobivia polypetala.....(hort., dat. Fischer 2007)
Rebutia albidula f. (aff. ?).....(hort. ident., dat. Šeda 2011)
Rebutia pygmaea.....(LH, dat. KKC CN DB 2015)

adnot.: R.Martin v databáze uvádza - (VS 278 dat.- M.  pygmaea f., loc. - 5 km južne od Iscayachi, 3744 m, VS 278 = LH 639), kde teda ide o zhodnú identitu a lokalitu oboch nálezov. V rozpore s týmto údajom sú v iných pub. zdrojoch nálezy VS 278 uvádzané s lokalitou Yunchara, čo je od uvedenej 30 km južne (pozri - tam)
sign.:  
foto 1.: Václav Šeda, in Diskus mail 23.6.2011 - fotopríloha: "blízke a totožné rastliny s R. albidula"
(Rebutia LH 639);.....V prílohe - Šeda @/ Rebutia LH 639.jpg
Comment.: tmavozelené valcovité telo, 10 zvislých rebier; Areoly úzke oválne s trochou bielej vlny; Tŕne iba okrajové biele priľahnuté hrebeňovito usporiadané, rel. dlhé vzájomne sa prekrývajúce a až sa dotýkajúce susedných areol (char. longispina), bázy tŕňov hnedé až žltohnedé (vytvára hnedý vzhľad retiazkov areol); Púčik guľovitý čiernozelený; Kvet svietivooranžový so širokými okv. lístkami na koncoch s tmavším odtieňom na koncoch; Čnelka a blizna svetlozelené; Nitky dole čerevnkasté? hore žlté, prašníky bledo žltkasté; Telo má niektoré charakteristiky R. tafnaensis, celkovo iba s malými odchýlkami voči popisu R. albidula (forma?).
foto 2.: Václav Šeda, in Diskus mail 23.6.2011 - fotopríloha: "blízke a totožné rastliny s R. albidula"
(Rebutia pygmaea aff. LH 639);.....V prílohe - Šeda @/ 3299 Rebutia_pygmaea_aff_LH639_1.jpg
Comment.: tmavozelené valcovité telo trpaslík, 9 zvislých rebier; Areoly úzke oválne s trochou žltohnedej vlny; Tŕne iba okrajové biele tesne priľahnuté aj na temene, hrebeňovito usporiadané, vzájomne sa prekrývajúce a až sa dotýkajúce susedných areol, bázy tŕňov hnedé (vytvára hnedý vzhľad retiazkov areol); Kvet svietivooranžový so širokými okv. lístkami na koncoch s tmavším odtieňom na koncoch; Čnelka a blizna svetlozelené; Nitky dole ? hore svetložltozelené, prašníky bledo žltkasté; Celkovo iba s malými odchýlkami voči popisu R. albidula (forma?).
merc. Fischer: LF 2007 S-199ME, LF 2010 S-234ME (Mediolobivia polypetala LH 639);

collp.:

LH 639
(pozri - Horacek_s) (pozri - atrovirens ?) (pozri - atrovirens_s)
(pozri - pygmaea_s) (pozri - Tupiza ?)

coll.: L. Horáček, Bolívia, dep. Potosí, # (Šída: Potosí -> Tarija, Tupiza, 3744m)

Rebutia atrovirens.....(dat. O. Šída, 2008)
Rebutia pygmaea var. atrovirens.....(n. prov. LH, dat. RM FND)

adnot.: O. Šída ( rebutia.iglu.cz/sek4/atr1.htm ) - (dat. ident. R. atrovirens LH 639, loc. - Tupiza, 3744m);  Nová identifikácia nálezu LH 639 ako R. atrovirens? alebo paralelný nález na rovnakej lokalite? Zaujímavý údaj vzhľadom na známe popisy M. pygmaea polypetala a R. atrovirens (Backeb.) Šída.
 top of page