return to the main list
Tupiza

1. Tupiza, Bolívia, dep. Potosí, prov. Sud Chichas, 38km západne od Impora.

Východne od Tupiza pri Pampa Mochara je typová lokalita W. kargliana (WR 677 - mocharasensis);
Z blízkeho okolia Tupiza pochádzajú nálezy: LH 639 (polypetala & atrovirens);  RH 1109 (eos);  MM 364 (R. spec. - ?);
Z oblasti severne od Villazón, na ceste ku Tupiza pochádza nález: KK 2042 (spec.);

 top of page