return to the main list
WR 677 (R 677)
(mocharasensis)

(pozri - Rausch_s) (pozri - kargliana) (pozri - Tupiza) (pozri - Mochara)

coll.: Walter Rausch, Bolivia, Potosí, Sud Chichas, 9km východne od Tupiza, # (RM: Uyuni - Tupiza)

Weingartia mocharasensis.....(Rausch n. prov., dat. RM FND)
Weingartia kargliana Rausch 1979.....(typ)

adnot.: R. Martin, FND 2007 - (dat. R 677, WR 677 - W. mocharasensis, Uyuni - Tupiza); Nález na ceste od Uyuni ku Tupiza.
nom.: [mocharasénsis], podľa názvu lokality - Mochara, severovýchodne od Tupiza. (Pampa Mochara). Mocho-Pampa, Potosí, leží niekoľko km východne od Tupiza);
sign.:


foto.: (pozri - kargliana)
merc.:

collp.:
 top of page