main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
albidula
(pygmaea yuncharensis, pygmaea flavovirens)
(pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmaea)
  • Rebutia albidula Slaba, Šorma et Fischer 2011
descr.: R. Slaba, V. Šorma, L. Fischer, Kaktusy, 47: 76-77, 2011
IPNI - Slaba, Šorma & Lad.Fisch., Kaktusy (Brno) 47(3): 77 (75-80; figs.). 2011 [15 Aug 2011]
typ.: SL 12d-99 (loc. - Tarija, Aviles, Paso Yunchara, NE Yunchara, 3500-4040m). Holotyp - PRC 452346
nom.: [albidula], podľa vzhľadu /viď. descr./; albidula - takmer biela, belavá, ekv. nom. albida, albula
adnot.: V článku obsahujúcom orig. popis sa uvádzajú ďalšie dve poľné čísla VS 276 (elegantula), LF 387 (Lobivia), ktoré ale nezodpovedajú dostupným informáciám pri šírení tohoto taxonu. Korektné čísla = VS 277, LF 378;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sekce4/alb6) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
Kaktusy, 2011 - (typ) stonka jednotlivá, neskôr odnožujúca až mierne trsovitá, krátko valcovitá, okolo 35mm dlhá a 15mm široká; epidermis matná, sivasto tmavozelená; koreň mäsitý, repovitý; rebier asi 11 rozložených do malých bradaviek veľkých 1,5x1,5mm a vysokých 1mm; Tŕňov 9 alebo 11 k stonku pritlačených pektinátne usporiadaných, 1 smerujúci dolu, 2-4mm dlhých, bielych; Areola 1mm široká a 1,5mm dlhá pokrytá sivooranžovou plsťou; Kvety lievikovité, asi 30mm dlhé a 30mm šroké, "pomarančovo" oranžové; Kvetné lôžko 3mm široké olivovo hnedé s niekoľkými šupinami, v ich pazuchách vyrastajú 3-4mm dlhé biele vlasy; Kvetná rúrka asi 4mm široká a 20mm dlhá porastená niekoľkými úzkými blanitými olivovo hnedými šupinami s niekoľkými bielymi vláskami vyrastajúcimi v ich pazuchách; vnútorné a vonkajšie okvetné lístky kopijovité asi 20mm dlhé a 5mm široké špicaté celistvookrajné pomarančovo oranžové; blizna žltobiela so 7 lalokmi asi 3mm dlhými; nitky a prašníky žltobiele; plod hnedastá guľovitá bobuľa o veľkosti 4mm, pokrytá sivastou plsťou, blanovité oplodie pri dozretí pozdĺžne praská; semeno až 1,2mm dlhé a až 1mm široké, testa matná, nepravidelne bradavičnatá čierna prekrytá zbytkami sivohnedých obalov, bunky ploché nevýrazne riadkované, hilum s nevýraznou obrubou;
foto 1.: (orig. pub. descr. 2011) - (Kaktusy 3)
foto 2.: Rudolf Slaba, Atlas kaktusů XXX, p.34, 2015
(R. albidula; R. Slaba, snímok na prírodnej lokalite);.....V prílohe - Atlas_r @/
Comment.: na snímku je kvitnúci pravdepodobne typový nález SL 12d-99.
foto 3.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - pygmaea - al)
(R. pygmaea v. canacruzensis RH 1098) 4173;.....V prilohe - cactuspro16 @/ 4173.jpg
Comment.: non canacruzensis sensu RH!, = forma R. albidula s odlišnou zelenkavou bliznou a o čosi svetlejším telom podobná napr. LH 639 (tam.)
merc.:

tax.: O.Šída (2011 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm) - Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio 4. Digitorebutia, series 5. Pygmaea, species 8.

cat.:
adnot.: Šeda V., Sedlák E., Kaktusy, 47, Special  2, 2011 - Rod Rebutia (K.Sch.), sekce Setirebutia Buin. et Don. a Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don. aneb co jsme znali jako Mediolobivia Backeb.;
E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pflanzennamen und Synonyme, 2006 in deutschesfachbuch.de/info/) - synonymum neuvedené, popis ešte v r. 2001-5 neexistoval;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane R. albidula. Kombinácia A. albidula neexistuje ako ani v čase kombinácií Aylostera, Mosti et Papini, 2011. Vzorka samotnej R. albidula nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Mediolobivia albidula......(hort.)

pub.: L.Fischer, katalog 2011/12 (pozri - colls., LF 378, LH 777, VS 277).
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: (forum 2011);
foto.2.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Mediolobivia 2018 (item)
(Mediolobivia albidula LH 777)....V prilohe @/ mediolobivia-albidula-lh-777-20180427.jpg
Comment.: =
foto.3.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Mediolobivia albidula LF 378)....V prilohe @/ 204-mediolobivia-albidula-lf-378-20190426.jpg
Comment.: =
merc. Fischer: LF 2011 S-1ME (M. albidula LF378 Yunchara 3978m);  LF 2011 S-2ME (M. albidula LH777);  LF 2011 S-3ME (M. albidula VS277 Yunchara 3800m);

syn.2.: Aylostera pygmaea 'albidula'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'albidula' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Rebutia pygmaea var. yuncharensis .....(n. prov. ident.)

pub.: (pozri - colls., LH 777)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: popisné provizórne meno - oblasť nálezu, Yunchara

syn.4.: Rebutia pygmaea var. flavovirens .....(n. prov. ident.)

pub.: (pozri - colls., LH 637)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: meno pripojené k nálezu LH 637 (loc. Tupiza?Tarija? = Yunchara), ktorý je v databáze R.Martina jednosmerne V.Šormom indikovaný ako plne zhodný s nálezom VS 277 (M. pygmaea f.)
nom.: popisné provizórne meno - vzhľad? žltozelenkavý

syn.5.: Rebutia pygmaea var. atrovirens .....(n. prov. ident.)

pub.: (pozri - colls., LH 639) nález blízky popísanej R. albidula (forma? var.) z oddelenej lokality vzdialej 38 km severnejšie, 5 km južne od Iscayachi)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: meno pripojené k nálezu LH 639 (loc. Tupiza?Tarija? = Yunchara), ktorý je v databáze R.Martina jednosmerne V.Šormom indikovaný ako plne zhodný s nálezom VS 278 (M. pygmaea f.) = "VS 278a", vzhľadom na existenciu druhého nálezu VS 278 (M. atrovirens v. yuncharasensis)
nom.: popisné provizórne meno - vzhľad? tmavozelený

colls. Hillmann: RH 1098 (canacruzensis / RH 1098a - albidula f.), RH 2051a (pygmaea v. nov.);
colls. Šorma: VS 277 (pygmaea f. - albidula, = LH 637, = JO 577), VS 278a (pygmaea f. - albidula f.? = LH 639);
colls. Slaba: SL 12d-99 (albidula typ), SL 54a-02;
colls. Odehnal: JO 577 (pygmaea f. - albidula);
colls. Jakubec: VJ 2a ( - albidula);
colls. Horáček: LH 637 (pygmaea flavovirens - albidula? VS 277=LH 637), LH 639 (pygmaea atrovirens - polypetala - albidula f.? VS 278(a) =LH 639), LH 777 (pygmaea v. yuncharensis);
colls. Fischer: LF 375A (pygmaea v. nova - albidula), LF 378 (pygmaea var. oranž. kv. - albidula);
colls. Blaczkowski: TB 79.2 (R. spec.);
colls. Mucha: MU 79.2;


collp.:

 top of page