return to the main list
WR 633 (R 633)
(pygmaea nigrescens)
(pozri - Rausch_s) (pozri - diersiana_atrovirens) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - diersiana) (pozri - diersiana_s) (pozri - atrovirens_s) (pozri - atroviridis_s)
(pozri - Salitre)

coll.: W. Rausch, 1968, Bolívia, Chuquisaca, prov. Sud Cinti, pri Salitre, blízko Culpina, 3200m (WR, RM: Camargo - Culpina)

Rebutia diersiana var. atrovirens Rausch 1975.....(typ)
Rebutia diersiana var. atrovirens......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Digitorebutia diersiana var. atroviridis (RAUSCH).......(nom. emend. Rausch? 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 3/1982) > atrovirens?
Mediolobivia diersiana var. atrovirens.....(hort., dat. ChK 1990)
Lobivia pygmaea var. nigrescens Rausch 1986.....(nom.illeg.)
Rebutia pygmaea var. atrovirens.....(hort. mix. ambig., dat. SuccSeed 2000)
Mediolobivia pygmaea var. atrovirens.....(hort. mix. ambig., dat. Edginton 2000)
Rebutia pygmaea var. nigrescens.....(hort., dat. SuccSeed 2001)
Rebutia diersiana var. atrovirens Rausch R 633 = pygmaea 'atrovirens'......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia diersiana var. nigrescens.....(hort. mix. nom., dat. Fischer 2007) >?
Mediolobivia pygmaea var. diersiana f. nigrescens.....(hort., dat. Fischer 2011)

adnot.: W. Rausch, 1978 (pub.1982) - svoj nález uvádza s pozmeneným menom variety "atroviridis" (alebo iba redakčný preklep 1982?) popísanej R. diersiana v. atrovirens Rausch 1975 a zaraďuje ho pod Digitorebutia (sensu Digitorebutia Fric & Kreuz. 1940);   R. Martin Database (stav 2007) - (WR dat. - diersiana v. atrovirens, loc. - Camargo - Culpina);
sign.: (SS 2001) - žltý kvet so zeleným hrdlom;
foto 1.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 1.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(Rebutia pygmaea v. atrovirens WR 633);.....V prílohe - Winberg @/ wr633.jpg
foto 2.: Malcolm Holloway, 2000 - website.lineone.net/~cinni/home.htm
(Rebutia pygmaea v. nigrescens WR 633);.....V prílohe - Holloway @/ Rpygmeaevnig.JPG
Comment.: mutácia mena "Rebutia pygmeae v nigrans pod fotoWR 633". V roku 2007 stránka zrušená.
foto 3.: Geoff Bailey, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com  (photogallerie R2)
(R. pygmaea v. nigrescens WR 633);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 678m.jpg
foto 3.: Geoff Bailey, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. pygmaea v. nigrescens WR 633) 678;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 678.jpg
Comment.:
foto 4.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia (page 9) >> find item - al)
(Rebutia pygmaea nigrescens WR 633);.....V prilohe - Hatletveit @/ RebutiapygmaeanigrescensWR633-vi.jpg
Comment.:
foto 5.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(M. diersiana v. atrovirens WR 633);.....V prilohe - Snowarski @/ 070609-8374.jpg
foto 5.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. diersiana v. atrovirens WR 633);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 6.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 6.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. diersiana v. atrovirens R 633);.....V prilohe - Vanecek @/ nigrescens_6879z.jpg
foto. 7., 8.: Cyril Hunkeler in K.u.a.S. "Pflanzen in kultur", 2009 - www.tephroweb.ch/kuas/wr633.htm (find item)
(M. diersiana v. atrovirens WR633) gelbblühend;.....V prilohe - Hunkeler @/ wr633body.jpg, @/ wr633flow.jpg
Comment.: kvet zachytený so zreteľnými bielymi pásikmi !
foto 9.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 008)
(Mdl. diersiana v. nigrescens WR 633);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 008.jpg
Comment.: kvet diersiana s červenohnedými vonk. okv. lístkami
foto 10., 11.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 318, 321)
(Mdl. pygmaea v. atrovirens WR 633, Salitre, 3200m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 318.jpg, 321.jpg
Comment.: telo tmavozelené s 9 rebrami, areoly retiazkovo so sv. hnedou plsťou, tŕne belavé iba okrajové, kvet žltý, konce úzkych vonk. okv. lístkov s tmavočerveným prúžkom, hrdlo svetlejšie, čnelka zelená, blizny sv. zelené;
foto 12., 12a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia pygmaea v. diersiana atrovirens WR 633);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia pygmaea v. diersiana atrovirens WR633...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia pygmaea v. diersiana atrovirens WR633.jpg
Comment.: =
merc. Chrudim: ChK 90p3347.2 (Mediolobivia diersiana var. atrovirens R 633);  ChK 98p3347.20 (Mediolobivia diersiana v. atrovirens WR 633);    ChK 2003p3347.20 (Mediolobivia diersiana v. atrovirens WR 633);
merc. Edginton: Edgn 2000 R (Mediolobivia pygmaea v. atrovirens WR 633;  ?);
merc. SuccSeed: SS 2001 S-M1140, SS 2002 S-1232 (Rebutia pygmaea v. nigrescens WR 633, Salitre, 3200m, Bol), rare, yellow fl, green throat;
merc. Uhlig: U 2001 R-U5919, U 2009 R (Rebutia diersiana v. atrovirens WR 633);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005 S CB-011000 (Rebutia atrovirens (diersiana) WR 633, Camargo - Culpina, Chuquisaca, Bol.);  CCB 2006 S (R. diersiana v. atrovirens R 633, Cinti - Salitre, 3200m, Camargo-Culpina);
merc. Fischer: LF 2007 S-32ME, LF 2010 S-68ME (M. diersiana v. nigrescens WR 633); LF 2011 S-357ME (M. pygmaea v. diersiana f. nigrescens WR633);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. diersiana v. atrovirens WR 633); CB 2007 R (M. diersiana v. nigrescens WR 633);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 98p3347.20 - M. diersiana var. atrovirens WR 633; 42 - V. Šeda); ---> non WR 633, = diersiana

sign.: (Výsev 1999)
sem.x: 2014, 2015
foto 1.: Šuba, 2010-5.....V prílohe - Suba10_D\P5190586xrq_WR633.jpg
foto 2.: Šuba, 2011-5;.....V prílohe - Suba11_D/P5081143vk_web.jpg
Comment.: = normálna forma R. diersiana, non WR 633,
foto 3.: Šuba, 2011-5;.....V prílohe - Suba11_D/P5071141vk_web.jpg
Comment.: vľavo rutiliflora, vpravo tento výsev neodlišujúci sa od normálnej R. diersiana (non diersiana atrovirens)

Šuba, KE - (orig. SuccSeed 2001 S-M1140 - Rebutia pygmaea v. nigrescens WR 633); =

sign.: (Výsev 2002) 4 mes. - Telo predĺžené, tmavozelené (popis), odspodu červenejúce; Areoly malé; Tŕne krátke, priľahnuté, ochmýrené; Kvet - charakteristické sú viacpočetné, úzke okvetné lístky a skoršie kvitnutie voči diersiana - rutiliflora
foto 1.: Šuba, 2011-4;.....V prílohe - Suba11_D/P4291135vk_web.jpg
foto 2.: Šuba, 2011-4;.....V prílohe - Suba11_D/P4291136vk_web.jpg
Comment.: zodpovedá popisu R. diersiana atrovirens

pygmaea_nigrans
(pozri - pygmaea_nigrescens) (pozri - WR 633)

Rebutia pygmeae var. nigrans WR 633.....(hort. mut.)

adnot.: Upravené epit. nigrescens (nigrans - černastá) - pozri WR 633 pod foto.2. - Holloway.

diersiana_nigrescens
(pozri - pygmaea_nigrescens) (pozri - diersiana_atrovirens) (pozri - WR 633)

Mediolobivia diersiana var. nigrescens WR 633.....(hort. mix.)

adnot.: Zmiešané dve mená jednej identity v katalógu LF 2007.

 top of page