return to the main list
DL_s

Daniel Labhart, Switzerland, Schiznach-Dorf -

adnot.: Akronym DL uvádza katalog [dat. R. Hillmann, kat. 2008 & R. Martin FN Database] cez komentáre poľných čísel (na lokalitách v Bolívii). V databázach akronymov [dat. Gamesby / dat. Antálek, incactcz, stav 2001 / dat. Collectors Overview 2001] sa tento akronym neuvádza.
Podľa databázy [dat. R. Martin FND] v minulosti používal tento akronym F. De Laet = Frantz De Laet, Contich, Belgium, (*1866 +1928).

Nálezy
  • DL 98......(M. pygmaea v. eleganthula) - # - (dat. R.Hillmann-Div 2008, 2009) > elegantula
  • DL 150a..(M. pygmaea v. nova) - # - (dat. R.Hillmann-Div 2009)
 top of page