return to the main list
JO 362
(pozri - Odehnal_s) (pozri - haagei_s) (pozri - haagei)
(pozri - Iruya) (pozri - Azulpampa ??)

coll.: Josef Odehnal, 1997, Argentína, Salta, Iruya, 3600m (RM: 15km pred Iruya (Salta)) / (RM FND: Azúlpampa (Jujuy))??

Rebutia haagei f......(JO, dat. RM FND)
Rebutia haagei.....(hort., dat. ChK 2004)
Rebutia haagei var......(JO, dat. JO 2005)

adnot.: R. Martin FND 2007 - (dat., loc. - about 15km before Iruya, Azúlpampa, Argentina?);
Lokalita? - U RM FND sú vedené dve rozdielne nie príliš vzdialené lokality. Je pravdepodobné, že nález pri Azúlpampa v Jujuy zodpovedá oblasti nálezu VS 89. Nález s údajom "pred Iruya" môže zodpovedať SE 60.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 2004jR369 (Rebutia haagei JO 362, před Iruya, 3600m nm.);
merc. Odehnal: JO 2005 S-313 (Rebutia haagei var. JO 362, Iruya, Bolivie);

collp.:
 top of page