return to the main list
RH 1374
(pozri - Hillmann_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - haagei) (pozri - haagei_s)
(pozri - elegantula) (pozri - Vizcachani)

coll.: Ralf Hillmann, Argentína, Salta, Vizcachani, 4150m (RH: Jujuy) / (LB: Salta)

Mediolobivia haagei.....(RH, dat. RM FND)
Rebutia pygmaea 'haagei'.....(hort., dat. SuccSeed 2002)
Mediolobivia pygmaea var. eleganthula....(RH mut., dat. RH seeds 2008-2011)
Mediolobivia haagei var. elegantula.....(dat. L.Bercht 2008)

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat.- M. haagei RH 1374, loc. - Vizcachani);  V katalógu semien SuccSeed sa v roku 2002 objavil pochybný dvojznačný údaj o zber. čísle RH 1374x (M. aureiflora) spojený s lokalitou Chorillos, kde môže ísť o zámenu s číslom RH 1274? (M. einsteinii). Na mape Viscachani na ceste R.P.47 od Tres Lagunas (názvy Viscachani sú častejšie v Bolívii, hlavne v dep. Potosí.) - Vizcachani, Salta, dep. Sta. Victoria, blízko hranice s Bolíviou a s prov. Jujuy. Nie je vylúčený nález v Jujuy za hranicou Salta...
sign.:
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. pygmaea haagei RH 1374);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
foto 2., 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=638, 455)
(R. pygmaea haagei RH 1374) details, details;.....V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: = elegantula
foto 4.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2394)
(R. pygmaea 'haagei' RH 1374);.....V prilohe - #
Comment.: foto #, v roku 2016 už žiaden záznam na stránkach SuccSeed
merc. SuccSeed: SS 2002 S-1200, ..., SS 2010 S-2394 (Rebutia pygmaea 'haagei' RH 1374, Vizcachani, 4150m, Arg);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia haagei RH 1374);
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. eleganthula RH 1374, Jujuy, Vizcachani, 4150m);
merc. Bercht: LB 2008 S 3184 (med haagei v. elegantula RH 1374 Vizcachani, Salta, 4150 m);

collp.:

 top of page