return to the main list
haagei salmonea
(pozri - haagei_s) (pozri - salmonea_s) (pozri - flavovirens) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - haagei_Frič)

Mediolobivia haagei var. salmonea Frič n. n. = R. pygmaea f. flavovirens.....(dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia haagei var. salmonea.....(hort.? n. n.? dat. KK-DK 2001)
Rebutia haagei var. salmonea.....(hort.? n. n.? dat. KK-DK 2001)
Mediolobivia haagei salmon.....(hort. "salmon flower", dat. Fischer 2007)
Mediolobivia haagei var. salmor.....(hort. mut., dat. C-Babula 2007)
Rebutia salmior.....(hort. mut., dat. Strauch 2008)

pub.: #, hort.
IPNI - záznamy "haagei var. salmonea" databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Aj v popisoch farby kvetov novo zbieraných rastlín z okruhu pygmaea alebo pygmaea 'haagei' sa angl. označenie "salmon" (lososová) objavuje štandardne. Týka sa to aj celého radu dlho pestovaných foriem. Jedno meno Fričových foriem R. haagei.
sign.:
foto 1.: Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
(R. haagei #1; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/
Comment.: "lososovo ružová" forma - zodpovedá obsahu mena "salmonea".
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. haagei) 104993;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb123.jpg
Comment.: charakteristika = haagei salmonea
foto 3.: Milan Štrauch in Kaktusy na Spiši, 2008 - cactus.rastislav.net/gallery/ (search >> insert strings: Rebutia salm)
(R. salmior);.....V prílohe - Strauch @/
Comment.: "lososovo ružová" forma R. haagei - zodpovedá obsahu mena "salmonea".
foto 4.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. haagei v. salmonea);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001 S-43.14 (M. haagei v. salmonea); KK-DK 2001 R (R. haagei v. salmonea);
merc. Fischer: LF 2007 S-65ME (M. haagei salmon);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia haagei v. salmor);

collp.:

 top of page