return to the main list
salmonea_s

Výskyt mena salmonea:

nom.: [salmónea], podľa farby kvetu, lat. salmó - losos, salmoneus - lososový (lososovo ružový).
adnot.: S týmto menom sú spojené rôzne mutované tvary - salm, salmon, salmiana, salmoniae, salmonela (xanthocarpa) // salmon, salmor, salmior (haagei), a pod. V rámci Xanthocarpa tzv. "Fričova salmonea" je najbližšia identite Backebergom popísanej R. xanthocarpa v. graciliflora.

REB DIG
 top of page