main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav ©uba 
 return to the main list
haagei flavovirens
(L. neo-haageana flavovirens Backeb.)
(haagei flavovirens Frič, haagei chamaeleon Frič, haagei salmonea Frič, haagei tricolor Frič
)
(pozri - haagei_s) (pozri - neo-haageana_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - chamaeleon) (pozri - salmonea_s)
  • Rebutia haagei Frič et Schelle f. flavovirens (Backeb.) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.25, 1997 / Rod Rebutia: 25: 1997 /
IPNI (IK) - f. flavovirens (Backeb.) ©ída -- Rod Rebutia: 25 (1997):.
sign.: O.©ída (rebutia.iglu.cz/sek4/haa12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Šída, RR 97 (Backeberg?) - voči R. h. f. haagei - ľltozelená farba pokoľky a hnedasté tŕne.
foto 1.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, p.80 - ČB;
(R. haagei f. flavovirens);
merc.: (pozri - syn.)

tax. ©ída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 28. Haagei, spec. 80a.
       O.©ída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 1. Haagei, species 1a.

cat.:
adnot.: Buining, Donald, 1963 - forma R. pygmaea;
Fearn & Pearcy 1981 - Pre R. chaagei v. hamaeleon Frič n. n. priraďujú pod meno R. pygmaea f. flavovirens;
Rausch, 1986 - vedie ako synonymum Lobivia haagei var. haagei;
Pilbeam, 1997 - R. pygmaea f. flavovirens - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. pygmaea;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - členenie R(AMS): haagei flavovirens, pygmaea flavovirens = synonymá pre R. haagei Fric et Schelle, spolu s Mediolobivia haagei, Lobivia neo-haageana a pygmaea haagei,;

bas.: Lobivia neo-haageana Backeb. var. flavovirens Backeb. 1935* 1936

descr.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.243, 1935
IPNI (GCI) - neohaageana Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth var. flavovirens Backeb.
IPNI (GCI) - neohaageana var. flavovirens Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243, 415. 1936 [12 Feb 1936]
typ.: sine loc.
nom.: lat. podµa  ľltozeleného sfarbenia tela
adnot.: *dat. rok publik. 1935 - O.©ída (rebutia.iglu.cz/sek4/haa12.htm & Rod Rebutia, p.25, 1997); nom. neo-haageana v. flavovirens - C. Backeberg, (Kakt.lexikon, p.211, 1966)
C. Backeberg (1956-1959)  popresúval známe popísané typ. skupiny pod iné mená vo svojom chápaní: (1956) pygmaea ->> neopygmaea, (1959) haagei, neo-haageana ->> pygmaea.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: O.©ída (rebutia.iglu.cz/sek4/haa12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)

Lobivia neohaageana var. flavovirens Backeb.......(mut., Donald)

pub.: J. Donald, Ashingtonia, Sectio Digitorebutia, 1977
IPNI (GCI) - neohaageana Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth var. flavovirens Backeb.
IPNI (GCI) - neohaageana var. flavovirens Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 243, 415. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: V databáze IPNI je uvádzaný opravovaný tvar bez pomlčky "neohaageana" sensu Donald [dat. J.Pěnčík, Bot. slovník p.p.k, 1984].

syn.1.: Mediolobivia haagei (Frič et Schelle) Backeb. var. flavovirens (Backeb.) Backeb. 1951

comb.: C. Backeberg, Cactus & Succulent Journal of America, 23: #, 1951 */ Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23: 81., 1951 /
IPNI (GCI) - var. flavovirens Backeb. -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23: 81. 1951
IPNI (GCI) - var. flavovirens (Backeb.) Backeb.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. flavovirens (Backbg.) Backbg. = R. pygmaea f. flavovirens";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

syn.2.: Mediolobivia pygmaea var. flavovirens  (Backeb.) Backeb. 1959

comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae, 3: #, 1959
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Krainz var. flavovirens (Backeb.) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1503. 1959
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. pygmaea v. flavovirens (Backbg.) Backbg. = R. pygmaea f. flavovirens";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: Backeb., KL 66, p.272 - Telo viac ľlto zelené; Tŕne špinavo ľlto biele s hnedastou bázou, na temene všetky hnedasté.
merc.: Saniter 95 R (M. pygmaea var. flavovirens);  DKE 98 S-1192 (M. pygmaea v. flavovirens);

Rebutia pygmaea var. flavovirens Bckbg......(hort.)

pub.: # hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004 - neexistujúca kombinácia v neúplnej podobe ako "R. pygmaea v. flavovirens Bckbg. = haagei var. flavovirens"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.3.: Rebutia pygmaea (Fries) Br. et R. f. flavovirens (Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Britton & Rose f. flavovirens (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 102. 1963
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Britton & Rose f. flavovirens (Backeb.) Buining & Don
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pygmaea f. flavovirens (Backbg.) Buin. & Don. (1935) Kaktus ABC 243";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;

syn.4.: Mediolobivia flavovirens..... (hort. contr.)

pub.: #, hort. skrátené meno obchádzajúce rôzne kombinácie a statusy
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Haage: Haage 99 R (M. flavovirens);

syn.5.: Mediolobivia haagei var. flavovirens Frič n. n.

pub.: A. V. Frič, #?, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. flavovirens Frič n. n. = R. pygmaea f. flavovirens";
adnot.: Spojenie tohoto mena s niektorým Fričovým katalógovým číslom nebolo zaznamenané;

syn.6.: Mediolobivia haagei var. chamaeleon Frič n. n......(pozri - chamaeleon)

pub.: A. V. Frič, #, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. chamaeleon Frič n. n. = R. pygmaea f. flavovirens";
adnot.: Spojenie tohoto mena s niektorým Fričovým katalógovým číslom nebolo zaznamenané;
merc. Chrudim: ChK 90p3358 - 97p3358.00 (M. haagei var. chamaeleon);

Rebutia haagei var. chamaeleon.....(pozri - chamaeleon)

pub.: # ? (cit. Anderson 2001)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.7.: Mediolobivia haagei var. salmonea Frič n. n......(pozri - salmonea)

pub.: A. V. Frič, #, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. salmonea Frič n. n. = R. pygmaea f. flavovirens";
adnot.: Spojenie tohoto mena s niektorým Fričovým katalógovým číslom nebolo zaznamenané;
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001 S-43.14 (M. haagei v. salmonea);

Rebutia haagei var. salmonea.....(pozri - salmonea)

pub.: hort. #;
adnot.: Spojenie tohoto mena s niektorým Fričovým katalógovým číslom nebolo zaznamenané;
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001 R (R. haagei v. salmonea);

syn.8.: Mediolobivia haagei var. tricolor Frič n. n.

pub.: A. V. Frič, #, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "M. haagei v. tricolor Frič n. n. = R. pygmaea f. flavovirens";
adnot.: Spojenie tohoto mena s niektorým Fričovým katalógovým číslom nebolo zaznamenané;

colls. ?: (Backeberg typ);
colls. Frič: Frič #  (chamaeleon / flavovirens), Frič #  (salmonea / flavovirens), Frič #  (tricolor / flavovirens);
colls. Horáček: LH 637 (pygmaea flavovirens - albidula? (VS 277=LH 637));


collp.:

 top of page