main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
xanthocarpa salmonea
(non salmonea Frič, non citricarpa salmonea Frič)
(pozri - xanthocarpa_s) (pozri - salmonea_s) (pozri - minuscula_s) (pozri - senilis_s?)
  • Rebutia xanthocarpa Backeb. var. salmonea Backeb. 1951
descr.: C. Backeberg, Cactus & Succulent Journal (US), 23: 83, 1951
IPNI (GCI) - var. salmonea Backeb. -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23: 83. 1951
typ.: /coll.: ? #, Argentína, prov. Salta, Quebrada del Toro /
nom.: podľa  farby kvetu, lat. salmoneus - lososovo ružový; Pri popise použil C. Backeberg meno "salmonea" orig. použité skôr (1928-29) Fričom a patriace forme odlišnej popísanej xanthocarpa (pozri - graciliflora Backeb.).
V katalógu Chrudim ChK 87 sa objavilo hort. menné spojenie "R. xanthocarpa var. salmonea AVF", naznačujúce ale, že by tam malo ísť o svetlú Fričovu R. salmonea Frič 507, zhodnú popisom s R. graciliflora Backeb. (pozri tam). Tiež je veľmi pravdepodobné, že medzi kat. ponukami "R. xantho. var. salmonea" sú zamiešané aj odlišné "salmonea Frič" (svetlo otrnená fma graciliflora Backeberg)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. xanthocarpa v. salmonea Frič ex Backbg. = f. salmonea" - zmiešanie identít Backebergovej a Fričovej "salmonea";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/xan17.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
Šída, RR 97 - voči R. x. var. xanthocarpa - farba kvetu karmínovo ružová.
Donald, p.31- tuhé biele tŕne ako R. x. var. xanthocarpa a kvet svetlo ružovo červený.
Backeb., KL 1966, p.385 - (R. x. var. salmonea Frič ex Backeb.) - Kvet viacmenej lososovo ružový; Kv. lôžko bledo červené.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1951 #)
foto 2.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
(R. xanthocarpa v. salmonea);.....V prílohe - Winberg @/ rebxantsalm.jpg
foto 3.: Alain Laroze, 2000 - www.cactuspro.com/images/img453.jpg
(R. xanthocarpa v. salmonea) Greffé sur Perskiopsis, âge environ 3 ou 4 mois. La 2'me tęte est un rejet. Remarquez le point de greffe décentré;.....V prílohe - Cactuspro2 @/ img453.jpg
foto 3.: A. Laroze, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R2)
foto 3.: A. Laroze, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. xanthocarpa v. salmonea) 453;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 453.jpg
foto 3.: A. Laroze, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Rebutia > xanthocarpa > find item - al)
(R. xanthocarpa v. salmonea) 453;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 453.jpg
Comment.:
foto 4.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Xanthocarpa Salmonea);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_xanthocarpa_salmonea.jpg
foto 4.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Xanthocarpa Salmonea) detail;
Comment.:
foto 5.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
foto 5.: J. Hairan, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - xanthocarpa - al)
(R. xanthocarpa v. salmonea) 1820;.....V prilohe - cactuspro6 @/ 1820.jpg
foto 6.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
foto 6.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 6., 7.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. xanthocarpa v. salmonea; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ salmonea_1441.jpg, @/ salmonea_3253v.jpg (obr.02)
Comment.: starší exemplár a skupina 3-ročných semenáčov
foto 8.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. xanthocarpa salmonea; AGY 30);.....V prilohe - Agocs @/
foto 9.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=603)
(R. xanthocarpa salmonea) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ??? non x. salmonea. Možná zhoda so Simonovou R. xanthocarpa elegans
foto 10.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(R. xanthocarpa v. salmonea);.....V prilohe - Snowarski @/ 070606-8348.jpg
Comment.: ???, = minuscula f. ? senilis f. ?
foto 10.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(R. xanthocarpa v. salmonea);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
merc. Chrudim: ChK 88p5149 - ChK p5140.00;  ChK 89jR292, ChK 90jR279, ChK 91jR262, ChK 92jR238, ChK 93jR389, ChK 94jR432, ChK 95jR328 (R. xanthocarpa v. salmonea);    Rus 2000 R (R. xanthocarpa var. salmonea);    SeedS 2000 (R. xanthocarpa v. salmonea);   KK-DK 2001 S-61.70 (R. xanthocarpa v. salmonea);  KK-DK 2002 S-61.70, 61.109 (R. xanthocarpa v. salmonea);    KK-DK 2002 R (R. xanthocarpa v. salmonea);  ChK 2003p5149.00, 2003p5149.10;  2004p5149.00, 2004p5149.10, , 2009p5149.00 (R. xanthocarpa  v. salmonea);
merc. SuccSeed:  SS 97-1080, SS 98-1203, SS 99-1290, SS 2001 S-1239, SS 2002 S-1351 (R. xanthocarpa v. salmonea);
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1216, R-1216 (R. xanthocarpa v. salmonea) tiny stem, salmon red fl.;  Row 2000 S-1894 (R. xanthocarpa v salmoniae);
merc. Lodé:  Lodé 99 S-1143 (R. xanthocarpa v. salmonea; JL 1720);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02328 (R. xanthocarpa v. salmonea);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 3. Xanthocarpa, species 7f.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 3. Xanthocarpa, species 1f.

cat.: (xanthocarpa)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. xanthocarpa;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. xanthocarpa Backeb. pre členenie R(AMS);

syn.1.: Rebutia xanthocarpa Backeb. f. salmonea (Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 99, 1963 / Sukkulentenkunde 7/8: 100., 1963 /
IPNI (GCI) - f. salmonea (Backeb.) Buining & Don
IPNI (GCI) - f. salmonea (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 100. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. xanthocarpa f. salmonea (Frič ex Backbg.) Buin. & Don. (1951) Cact. & Succ. J. Amer. 23 83" - čo je odkaz na bas. Backebergovej "salmonea", ktorú Buinning a Donald nespájali s Fričovou "salmonea"";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. xanthocarpa;
merc. Debrecen: DKE 98 S-1495 (R. xanthocarpa "f. salmonea);

syn.2.: Rebutia xanthocarpa 'salmonea'.....(Pilbeam)

pub.: Pilbeam, 97; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena salmonea
foto 1.: Henrik H. Madsen, 2002 - www.kaktus.dk/kak_eng.html
(R. xanthocarpa 'salmonea') salmon;  J. Pilbeam - Argentina, Salta, Chorillos, at 2.700-3.000m.;.....V prílohe - Madsen2 @/ Rebutia_xanthocarpa_salmonea.jpg
Comment.: ?? Nevhodné pomenovanie pre rastliny blízke popisu svetlej Fričovej formy Rebutia salmonea Frič. Pripojená je lokalita v centre Qda del Toro, odkiaľ pochádza viac nálezov foriem R. xanthocarpa. Nález alebo iba domyslený údaj od J. Pilbeama ?

syn.3.: Rebutia minuscula 'xanthocarpa var. salmonea'.....(Winberg)

pub.: M. Winberg;  Jeden názor na postavenie a hodnotu mena xanthocarpa v. salmonea
adnot.: aktuálny príklad racionalizácie typu R. minuscula (syn. senilis, xanthocarpa, wessneriana, calliantha), R. marsoneri a R. krainziana.
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2608)
foto 1.: M. Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (seeds-cacti > Rebutia > article 2608)
(R. minuscula 'xanthocarpa v. salmonea') 2608;.....V prilohe - Winberg @/ 1145531-origpic-2ac2be.jpg
Comment.: = xanthocarpa v. salmonea
merc. SuccSeed: SS 2010 S-2608 (R. minuscula 'xanthocarpa v. salmonea');

colls. ?: (Backeberg typ);


collp.: Šuba, KE [483, 484] - (orig. ChK 93jR389 - R. x. var. salmonea); ---> salmonea Frič !

sign.: Kvet svetlo lososovo červený samosprašný 80%; plod guľovitý 5mm priemer, rozpadávajúci sa; = R. salmonea Frič n. n.;
sem.x: 2004
foto 1.: Šuba, 1042/8-1993-5-21;.....V prílohe - Suba93_1042\krainziana_317b.jpg
Comment.: On the right: R. salmonea n. n. Frič (R. graciliflora Backeb.) šírená ChK pod chybným menom R. xanthocarpa var. salmonea [483]. On the left: Forma R. krainziana.

Šuba, KE - (orig. V. Rončkevič RC-31, BA 99 - R. xanthocarpa var. salmonea; sem. ChK 90p5149); ---> =

sign.: telo a kvet zodpovedá popisu;
sem.x: 2015
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

BZ UPJŠ KE [Hečko - ] - (orig. Vlček - R. xanthocarpa var. salmonea); ---> ruficeps ?

sign.: Nezodpovedá orig. Backebergovmu popisu; Charakteristika kvetu je však z okruhu xanthocarpa so žltým plodom; Relatívne dlhé hnedé otrnenie - pozri formy ruficeps a luteirosea.
foto 1.: Šuba, 5978/24A-2001-5-18;.....V prílohe - Suba01_5978\salmonea_U.jpg

salmoniae
(pozri - salmonea Backeb.)

Rebutia xanthocarpa var. salmoniae.....(hort. mut.)

adnot.: chyba v katalógu semien Rowlandových (Row) 2000.

 top of page