return to the main list
tarijensis pilayensis
(vinotintorata Wahl)
(pozri - tarijensis_s) (pozri - pilayensis_s)
(pozri - carichimayuensis) (pozri - vinotintorata)

Sulcorebutia tarijensis subsp. pilayensis.....(n. n., prov.)

pub.: L. Horáček, Sulcorebutia 2008 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.:  
nom.: [pilajénzis], podľa miesta pôvodu formy; (San Lorenzo -> Pilaya / Rio Pilaya);
sign.: V. Šeda, 2010 ->
foto 1.-4.: Andrzej Mucha in V. Šeda, Toulky Bolívií (17), 2010 - www.cact.cz/noviny
(S. tarijensis ssp. pilayensis);.....V prilohe - Mucha @/ 
Comment.: Fotos kvitnúcich rastlín na komentovanej prírodnej lokalite
merc.:

Sulcorebutia tarijensis var. pilayensis.....(n. n., Hillmann prov.)

pub.: R. Hillmann, P. Richaud
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. tarijensis, S. pilayensis)
adnot.: niektoré takto pomenované nálezy z okolia Carichi Mayu R. Hillmann označil postupne aj ako S. tarijensis ssp.  carichimayuensis)
nom.: [pilajénzis], podľa miesta pôvodu formy; (San Lorenzo -> Pilaya / Rio Pilaya);
sign.: (2x foto)
foto 1.: Philippe Richaud in AIAPS Photo database, 2007 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. tarijensis v. pilayensis, Tarija San Lorenzo bridge, 2850m) id=106987;.....V prilohe - Richaud @/ 
foto 2.: P. Richaud in AIAPS Photo database, 2007 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. tarijensis v. pilayensis, Tarija San Lorenzo bridge, 2850m) id=106988;.....V prilohe - Richaud @/ 
Comment.: Fotos na uvedenej prírodnej lokalite medzi Tarija a San Lorenzo, kde je kamenito-piesčitý terén. Priľahnuté skrútené tŕne, červenofialový kvet.
foto 3.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. tarijensis pilayensis VS 488);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia-tarijensis-pilayensis-VS488.jpg
Comment.: tmavozelené telo, biele úzke areoly na úzkych hrboloch, tŕne hnedé riedke k telu ohnuté, kvet červený
merc. Chrudim: ChK 2009p5405.13 (S. tarijensis v. pilayensis SE 159);
merc. Fischer: LF 2010 S-495SR, LF 2011 S-500SR (S. tarijensis v. pilayensis SE 158) mix.num.> SE 159 (SE 158 = heliosa condorensis);

Sulcorebutia tarijensis f. Rio Pilaya.....(n. prov.)

adnot.: (pozri collp. - VS, ZJ). Prov. meno pre formu S. tarijensis, pravdepodobne identickú s rastlinami R. Hillmanna alebo tiež R. Wahla (vinotintorata);
foto.:
merc. Fischer: LF 2010 S-492SR (S. tarijensis f. Rio Pilaya SE 201) mix.num.? > SE # (SE 201 = veronikae);  LF 2010 S-494SR (S. tarijensis f. Rio Pilaya VS 488 San Lorenzo, 2750m);  LF 2010 S-496SR (S. tarijensis f. Rio Pilaya ZJ);

Sulcorebutia pilayensis.....(n. n. Heřtus, Kasperski, prov.)

pub.: P. Heřtus, L. Kasperski
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: skrátené meno formy S. tarijensis (pozri - colls., PHA, RRM, KAS)
sign.: ku nálezom pripojený popis kvetu - tmavočervený (KAS) alebo deep red (RRM)
foto 1.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 6 >> find item - al)
(S. pilayensis KAS 324);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / tmavočervený kvet
foto 2.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 6 >> find item - al)
(S. pilayensis KAS 325);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / bez kvetu
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (S. pilayensis PHA 156, Carachima, 2872m) > Carichi Mayu; PH 2015 KAKT-000558 (S. pilayensis PHA 156, nad Carachima, 2872m);

colls. Hillmann: RH 955, RH 960 (pilayensis - carchimayuensis -> carichimayuensis), RH 962 (-> carichimayuensis), RH 963 ( -> carichimayuensis), RH 966, RH 967 ( -> carichimayuensis), RH 968, RH 971 (pilayensis - carchimayuensis -> carichimayuensis);
colls. Wahl: RW 441 (vinotintorata,  (=pilayensis?));
colls. Martin: RRM 35 (pilayensis);
colls. Janeba: ZJ # (tarijensis f. Rio Pilaya);
colls. Šorma: VS 488 (tarijensis f. Rio Pilaya), VS 489 (tarijensis pilayensis n.p.);
colls. Heřtus: PHA 156 (pilayensis), PHA 370, PHA 371;
colls. Šeda: SE 159 (v. pilayensis);
colls. Kasperski: KAS 324, KAS 325;


 top of page