return to the main list
tarijensis_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 21. Tarijensis (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 12. Tarijensis (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Tarijensis: #

adnot.: Prechodný okruh, kde R. tarijensis spolu s R. froehlichiana tvorí spojivo medzi okruhmi Spegazziniana (sub. Leucanthema) a Rubiginosa smerom ku Digitorebutia (huasiensis, ritteri).
F. Ritter 1980 - línia 4., vedúci druh R. tarijensis spolu s R. tarvitaensis a R. leucanthema.
J. D. Donald 1977, Rebutia - R. tarijensis v tretej skupine Spegazziniana s R. huasiensis a R. zecheri. (Sectio Aylostera, skup. R. spegazziniana, popul. typu 3.) Skupina populácií s pomerne nízkou príbuznosťou. Silná konvergencia ku R. tuberosa a R. rubiginosa Ritter, a pozorovateľná konvergencia tiež ku Digitorebutia.
Do tejto skupiny okolo R. tarijensis pravdepodobne patrí novopopísaná R. borealis.

Výskyt mena tarijensis:

nom.: [tarijénsis], podľa miesta pôvodu - Tarija, Bolívia

AYL

SUL
 • Rebutia tarijensis Ritt......(hort., I.O.S. syn. - Sulcorebutia tarijensis Ritter)
 • Sulcorebutia pilayensis, = tarijensis v. carachimaensis).....(pozri - pilayensis, pozri - PHA 156;)
 • Sulcorebutia tarijensis Ritter 1978 .....(pozri - FR 1154) (= ssp. samaensis & ssp. carichimayuensis)
 • Sulcorebutia tarijensis.....(pozri - WR 491 - samaensis, L 411a, KK 864 - samaensis, RV 501 (V 501), HS 200 - samaensis, JP 79, JP 83, JP 84, JP 183, JP 184a, JP 184b, KA 131, KA 131a, KA 131b, RH 209, RH 214, RH 941, RH 943, RH 945, RH 946, RH 950, RH 951, RH 953, RW 240, RW 440, RW 443, HJ 564, HJ 579, HJ 581, JK 237, JK 239, JK 242, BDH 12, STO 94-953/1, STO 94-953a, STO 95-1001/1, STO 95-1002/1, GH 95-279/478; LH 641, LH 643, LH 780, LH 942, LH 1138, LH 1355, LH 1432, LH 1559; VS 283, VS 486; JO 376, JO 377, JO 583; SE 72, SE 73, SE 154 (=SE 72), SE 214; PHA 150, PHA 368, PHA 518, PHA 1956, PHA 1957, PHA 1960, PHA 1962; ZJ #, BLMT 75.01, BLMT 76.01, BLMT 136.01, BLMT 155.01, BB 33.03, BB 48.01, BB 49.01, BB 50.01, BB 52.01, BB 55.01, BB 280.01, BB 302.01, BB 303.01, BB 524.01, BB 525.01, BB 526.01, BB 529.03, BB 1232.03 (= PHA 518), BB 1368.03, BB 1470.02, VOS 3-070, HTH 101, HTH 102 - f., HTH 103 - f., HTH 104, HTH 137, HTH 138, HTH 139a; LF 237, LF 593; JV #; KAS 145b, KAS 145e, KAS 307, KAS 307a; AM 1003; TB 36.1, TB 180.1, TB 181.1, TB 182.1, TB 192.1, TB 193.3; MM 281, MM 372; MS 527, MS 1529;)
 • Sulcorebutia aff. tarijensis.....(pozri - JK 467,)
 • Sulcorebutia tarijensis f......(pozri - RH 950, HTH 102, HTH 103, HTH 135, HTH 136,)
 • Sulcorebutia tarijensis var.....(pozri - JP 177a, JP 178, JP 178a, JP 178c, KA 124, KA 124a, KA 125, KA 126, RW 565, LF 1247; MS 1529;)
 • Sulcorebutia tarijensis ssp. carchimayuensis.....(RH mut., pozri - RH 950 - tarijensis f., RH 951, RH 960 - v. pilayensis, RH 971 - v. pilayensis, RH 2014a,)
 • Sulcorebutia tarijensis carichimayensis.....(pozri - LF LF 1658, LF 1659, LF 1660, LF 1664, LF 1670; MS 2174, MS 2175, MS 2176, MS 2180, MS 2185;)
 • Sulcorebutia tarijensis carichimayuensis (pilayensis nom. prov.).....(pozri - LH 785;)
 • Sulcorebutia tarijensis carichimayuensis.....(pozri - LH 785; VS 488, VS 489; LF 1247;)
 • Sulcorebutia tarijensis ssp. carichimayuensis Augustin 2007.....(pozri - KA 124)
 • Sulcorebutia tarijensis ssp. carichimayuensis.....(pozri - KA 126, He 222, He 223, RH 951, RH 960, RH 962, RH 963, RH 967, RH 2014a, RH 2018a, RH 2019a, RH 2021a, RH 2011a, RH 2024a, RH 2025a, RH 2027a, RH 2028a)
 • Sulcorebutia tarijensis var. carichimayuensis.....(pozri - He 215, He 222; PHA 156;)
 • Sulcorebutia tarijensis f. grandis.....(pozri - RH 212;)
 • Sulcorebutia tarijensis var. nov.....(pozri - PHA 676 - samaensis,)
 • Sulcorebutia tarijensis pilayensis.....(n. prov., pozri - VS 489;)
 • Sulcorebutia tarijensis var. pilayensis .....(pozri - tarijensis pilayensis n. prov., pozri - RH 955, RH 960, RH 962, RH 963, RH 966, RH 967, RH 968, RH 971; SE 159;)
 • Sulcorebutia tarijensis f. Rio Pilaya.....(pozri - Rio Pilaya, pozri - VS 488; ZJ #; SE #;)
 • ulcorebutia tarijensis samaensis.....(pozri - LF 1189, LF 1230, LF 1242, LF 1637; VS 577; MS 399, MS 1479, MS 1512, MS 1523, MS 2154;)
 • Sulcorebutia tarijensis ssp. samaensis Augustin 2007.....(pozri - KA 306;)
 • Sulcorebutia tarijensis ssp. samaensis.....(pozri - WR 491, KK 864; HS 200; RH 2072a, RH 2073a;)
 • Sulcorebutia tarijensis var. samaensis.....(pozri - PHA 676; LH 1432;)
 • Sulcorebutia tarijensis ssp. tarijensis.....(pozri - tarijensis, pozri - RV 501 (V 501); HJ 564; AM 1003;)
 • Weingartia sanguineo-tarijensis Brandt 1980
 • Weingartia tarijensis Brandt 1978 .....(pozri - KK 864 ?; V 501 ?)
 • Weingartia tarijensis ssp. carichimayuensis (Augustin) Hentzschel & Augustin 2008
 • Weingartia tarijensis ssp. samaensis (Augustin) Hentzschel & Augustin 2008
 top of page