main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
samaensis
(pozri - tarijensis_s) (pozri - tarijensis)
  • Rebutia samaensis (Augustin 1990, prov.)
pub.: K. Augustin, Die HS-Sulcorebutien und Weingartien, in KuaS, 1990 ("R. samaensis") - meno z úvahy o novom vyhovujúcom lokalitnom názve pre R.(S). tarijensis [dat. - Cactus Love / Rebutia].
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
  • Rebutia (S.) tarijensis ssp. samaensis (Augustin 2007)
  • Rebutia (W.) tarijensis ssp. samaensis (Hentzschel & Augustin 2008)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.:  rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme neuvedené. Popis neexistoval. (predpokladane synonymum uznaného druhu R. oligacantha (Brandt) Don. ex Hunt 1987 (spec. 28) v rámci rodu Rebutia K. Sch.);
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - S. tarijensis Ritt. je aj so svojimi formami v systéme synonymom uznaného druhu Rebutia oligacantha (Brandt) Don. ex Hunt 1987;


  • Sulcorebutia tarijensis subsp. samaensis Augustin 2007
descr.: K. Augustin, #, 2007
IPNI - Gymnocalycium 20(4): 743 (-746; figs. 13-17). 2007
typ.: KA 306
adnot.: Hentzschel, Augustin, 2008, Sulcorebutia-Weingartia - (S. tarijensis ssp. samaensis);
nom.: [sama-ensis], podľa miesta pôvodu Sama, dep. Tarija.
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 2007)
foto 2.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > tarijensis > S. tarijensis ssp. samaensis)
(S. tarijensis ssp. tarijensis);
Comment.: *použité modifikované uvádzanie rozdelenej S. tarijensis so statusmi podľa členenia Hentzschel, Augustin 2008 (Weingartia - Sulcorebutia) s poddruhmi ssp. tarijensis, ssp. samaensis a ssp. carichimayuensis. Status ssp. tarijensis platne neexistuje;
merc. Eden-Plants: E-P 2009-9887 (S. tarijensis ssp. samaensis KK0864); E-P 2009-10039 (S. tarijensis ssp. samaensis HS200);  E-P 2009-14272 (S. tarijensis ssp. samaensis WR491);
merc. Hillmann: RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. samaensis RH 2072a);  RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. samaensis RH 2073a);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia neuvedené. Popis neexistoval;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - medzi synonymami neuvedené. Popis neexistoval. (synonymum druhu S. tarijensis);
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia neuvedené. Popis neexistoval;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. tarijensis v skupine Sulcorebutia, s podruhmi ssp. carichimayuensis a ssp. samaensis;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia tarijensis;

syn.1.: Weingartia tarijensis subsp. samaensis (Augustin) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 781. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia

syn.2.: Sulcorebutia tarijensis var. samaensis.....(hort.)

pub.: pozri - colls., PHA, LH
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. tarijensis ssp. samaensis)


merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-003902 (S. tarijensis v. samaensis LH 1432); KAKT-002365 (S. tarijensis v. samaensis PHA 676);

colls. Rausch: WR 491;
colls. Kníže: KK 864;
colls. Swoboda: HS 200;
colls. Augustin: KA 306 (spec. > typ);
colls. Hillmann: RH 2072a, RH 2073a;
colls. Heřtus: PHA 676 (tarijensis v. nov-> samaensis);
colls. Horáček: LH 1432  (tarijensis-> samaensis);
colls. Šorma: VS 577;
colls. Fischer: LF 1189, LF 1230, LF 1242, LF 1637;
colls. Sochůrek: MS 399, MS 1479, MS 1512, MS 1523, MS 2154;

S touto identitou môže byť spojených viacero (väčšina skorších) nálezov pomenovaných S. tarijensis (S. tarijensis f., v.) pochádzajúcich z okolia Sama (resp. Cuesta Sama, Abra de Sama) v Tarija.


collp.:

 top of page