return to the main list
RH 1365
(pozri - Hillmann_s) (pozri - hoffmannii_s) (pozri - hoffmannii ?) (pozri - Santa Victoria)

coll.: Ralf Hillmann, Argentina, Salta, Santa Victoria, 2400m

Aylostera hoffmannii....(RH, dat. RM FND) > RH 1365a?
Rebutia spec......(hort., dat. RM 2006)
Aylostera spec. nov.....(RH, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND 2007 - (dat.- A. hoffmannii, loc. - Santa Victoria); Z dostupných údajov existuje zdanlivo pochybnosť o prvotnej identifikácii "hoffmannii", podobne ako u nálezu RH 1363.
sign.:
foto.: nezanamenané
merc. R. Martin:  RM 2006 R (Rebutia spec. RH 1365);
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (A. spec. nov. RH 1365, Salta, Sta. Victoria, 2400m);

collp.:

 top of page