return to the main list
RH 1363
(pozri - Hillmann_s) (pozri - hoffmannii_s) (pozri - hoffmannii ?) (pozri - Santa Victoria)

coll.: Ralf Hillmann, Argentina, Salta, Santa Victoria, 2350m

Aylostera hoffmannii.....(RH, dat. RM FND) > RH 1363a?
Rebutia spec.....(hort., dat. RM 2006)
Aylostera spec. nov......(RH, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND 2007 - (dat. - A. hoffmannii, loc. - Santa Victoria);  Z dostupných údajov existuje zdanlivo pochybnosť o prvotnej identifikácii "hoffmannii", podobne ako u nálezu RH 1365.
sign.:
foto.: nezanamenané
merc. R. Martin: RM 2006 R (Rebutia spec. RH 1363);
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (A. spec. nov. RH 1363, Salta, Sta. Victoria 2350m);

collp.:

 top of page