main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
paucicostata
(pozri - iridescens_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - ritteri_s ?)
  • Rebutia paucicostata Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 78, 1977 / K. u. a. S., 28 (4): 78, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 28(4): 77. 1977
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 28(4): 77 (1977).
typ.: FR 936
nom.: lat. paucicostatus - málo rebernatý; pauci- malý počet; costa - rebro
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. paucicostata Ritter (FR 936) (1977) Kakt. u. a. Sukk. 28 77" - loc.: Tarija, Mendez, San Antonio, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia..
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pau1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Podľa orig. popisu má byť kvet cinóbrovo (vermilion) až šarlátovo červený s purpurovými nitkami, zelenou čnelkou a bliznami 
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, obr. príloha - F;
(R. paucicostata);
Comment.: non paucicostata - kvet nezodpovedá popisu
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. paucicostata) id=104972;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb102.jpg
Comment.: non paucicostata - kvet nezodpovedá popisu. Tesne po otvorení farba je kvetu intenzívnejšia oranžová, neskôr bledšie tóny
foto 4.: A. de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. paucicostata) id=104973;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb103.jpg
Comment.: non paucicostata - kvet nezodpovedá popisu
foto 5.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri syn. & colls.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 17. Iridescens, species 52.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 7. Iridescens, species 3.

cat.:
adnot.: Ritter, 1980 - príbuzná s R. lanosiflora;
Pilbeam, 1997 - predpokladá blízku príbuznosť s R. pygmaea;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá R. iridescens Ritt. pre členenie R(AMS): Mediolobivia steinmannii iridescens, M. pygmaea iridescens a M. paucicostata;
Namiesto Ritterovych rastlín sú pestované a aj šírené celkom odlišné R. pygmaea s ružovkasto oranžovým alebo bledooranžovým kvetom;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane R. paucicostata. Vzorka samotnej R. paucicostata nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Aylostera paucicostata.....(hort.)

pub.: hort. (sectio Aylostera, Šída 97);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Na rozhraní príbuzenstva druhov R.(A.) spegazziniana a R.(M.) steinmannii.

syn.1a.: Aylostera pygmaea 'paucicostata'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'paucicostata' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.2.: Mediolobivia paucicostata.....(hort.)

pub.: hort. (sensu Pilbeam & zmena sectio Aylostera > Digitorebutia, Šída);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Zaradenie na rozhraní podobne ako u R. lanosiflora. Pozri príbuznosti pod Iridescens.
merc.: Rus 2000 R (M. paucicostata);

syn.3.: Mediolobivia pygmaea var. paucicostata.....(Hillmann)

pub.: R. Hillmann (pozri - colls., RH) sensu Pilbeam & Anderson
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Hillmann: RH 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. paucicostata RH 3178a, Tarija, Aviles, Curqui, 3650m);

syn.4.?.: Rebutia ritteri var. paucicostata.....(Ritter??)

pub.: F. Ritter?? mix. ident.? dat - Fearn & Pearcy 1981 - pozri - FR 936 "R. ritteri v. paucicostata"; 
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004 - "Rebutia ritteri ? paucicostata FR 936" pochopené ako nejasný vzťah dvoch rozdielnych identít;
Fearn & Pearcy 1981 - v zozname FR čísel uvádzajú "FR 936 - Rebutia ritteri v. paucicostata". Pod spoločným číslom FR 936 sa mohla takto stratiť druhá nešírená identita (ritteri?) podobne ako dvojčatá v prípadoch čísel FR 937, FR 341, FR 351 a FR 352;

colls. Ritter: FR 936 (typ);
colls. Kníže: KK 861 (paucicostata?, rubiginosa f., spinosissima ?), KK 1152;
colls. Hillmann: RH 3178a;


collp.: (pozri - tropaeolipicta, lanosiflora, ai.)

 top of page