main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
naunacaensis
(mojocoyensis v. J. de Vries)
(naunancensis RH > naunacensis VZ?, VS > naunasensis PH > naunacaensis VZ)
(pozri - canigueralii_s) (pozri - mojocoyensis_s)
  • Rebutia (S.) mojocoyensis v. (n. n. de Vries prov.)
  • Rebutia (S.) naunacaensis (de Vries 2004)
  • Rebutia (S.) naunacensis (# Šorma?, hort. 2005)
  • Rebutia (S.) naunancensis (# Hillmann, hort. 2008)
  • Rebutia (S.) mojocoyensis v. naunasensis (# Heřtus?, hort. 2009)
  • Rebutia (W.) naunacaensis (Hentzschel & Augustin 2008)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je S. naunacaensis synonymom uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. canigueralii alebo samostatne;

  • Sulcorebutia naunacaensis de Vries 2004
descr.: J. de Vries, #, 2004
IPNI - S. naunacaensis J.de Vries -- Succulenta (Netherlands) 83(1): 35 (-38; photogrs.). 2004 [1 Feb 2004]
typ.: VZ 205
adnot.: dat.nom - E. F. Anderson 2001(2006) & SuccSeed - (dat. nom. - "naunacaensis");
ZipCode.com (zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy), 2008 - (dat. descr. - de Vries);
BioLib.cz ( www.biolib.cz ), 2008 - (dat. descr. - "naunacensis", J. de Vries, 2000);
nom.: [naunaca-énsis], podľa lokality; Naunaca, Bolívia (pozri lokalita sensu Hillmann: "naunancaensis", Naunanca?);
sign.: SS - pink flowers!!
foto 1.: (orig. pub. descr. 2004)
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_naunacaensis.htm (gallery >> naunacaensis)
(S. naunacaensis VZ 243);.....V prilohe - Sulcopassion @/ 
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. naunacaensis)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis VZ 243);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 246.png
Comment.: (mlad. rastlina bez kvetu) - sivozelené telo s nízkymi hrbolmi, svetlé úzke areoly s hrebeňovito usporiadanými zakrpat hnedými tŕňmi.
foto 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. naunacaensis)
foto 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis VZ 242);.....V prilohe - BourleauS @/ s naunacaensis vz 242 (5.jpg
Comment.: kvet tmavoružový, telo tmavomodrastozelené s nízkymi hrbolmi, svetlé úzke areoly s hrebeňovito usporiadanými zakrpatenými hnedými tŕňmi.
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. naunacaensis)
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis G 257/9);.....V prilohe - BourleauS @/ S naunacaensis G 257_9 (2)-2.jpg, @/ S naunacaensis G 257_9-2.jpg
Comment.: forma Gertel, klon 9, kvet tmavoružový, telo tmavomodrastozelené s nízkymi hrbolmi, svetlé úzke areoly s hrebeňovito usporiadanými zakrpatenými hnedými tŕňmi.
foto 7., 7a., 7b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis VZ 240/3);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5841.JPG, @/ IMG_5840.JPG, @/ IMG_5838.JPG
Comment.: forma, klon 3, kvet tmavoružový, telo tmavomodrastozelené s nízkymi hrbolmi, svetlé úzke areoly s krátkymi hrebeňovito usporiadanými bielymi tŕňmi s hnedými bázami.
merc. SuccSeed:
merc. Chrudim: ChK 2009p5400.81 (S. naunacaensis LH 1129);  ChK 2009p5400.82 (S. naunacaensis VZ 205, typ. naleziště);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary v zozname alternatívnych mien neuvádzajú (popis vtedy neexistoval);
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia neuvedené. Popis J. de Vries až v roku 2004;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. naunacaensis zvláštne postavenie;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. naunacaensis v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;

syn.1.: Sulcorebutia naunacensis.....(hort., Šorma?)

pub.: #, meno z galérie I. Milt, KK Olomouc, 2005 (pozri - colls., VS). 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: Hort. meno z doby pred popisom? Použité S. "naunacensis" ? Tvorené podobne ako u mien boliviensis, caracarensis, chatajillensis, ai.
foto 1., 1a.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. naunacensis VS 436);.....V prilohe - Milt @/ sulco_naunacensis_vs_436.jpg, Milt @/ sulc_naunacensis_vs_436.jpg
Comment.: Prov. meno 'naunacensis' pred popisom VZ?. Unikátny čisto ružový kvet so širokými okv. lístkami, sviežozelené telo, svetlé dlhé úzke areoly s hrebeňovito usporiadanými hnedými priľahnutými tŕňmi.
foto 2.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. naunacensis);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_naunacensis.jpg
Comment.: červenofialový kvet s úzkymi okv. lístkami, sviežozelené telo, svetlé oválne areoly s pavúkovito usporiadanými hnedými odstávajúcimi tŕňmi.
merc. Bercht: LB 2008 S 3907 (sul naunacensis VS 0436 Buena Vista 2847 m);
merc. Fischer: LF 2011 S-331SR (S. naunacensis VS436 N Buena Vista);

syn.2.: Sulcorebutia naunancensis.....(Hillmann)

pub.: #, meno z katalogu R. Hillmann, 2005 (pozri - colls., RH). 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: Podľa lokality Naunanca. Hort. meno z doby pred popisom? Použité S. "naunancensis".
foto.:  
merc. Hillmann: RH 2008 S (S. naunancensis RH 1511, Naunanca, Zudanez, Chuquisaca, 2750m);  RH 2008, 2010/11 S (S. naunancensis RH 1955a, Naunanca, Zudanez, Chuquisaca, 2750m);

syn.3.: Sulcorebutia mojocoyensis var......(n. n., de Vries 1999 prov.)

pub.: J. de Vries, Freundeskreis Echinopseen, Informationbrief 28, 1999
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: prvý nález J. de Vriesa (VZ 205) takto provizórne označený sa stal v roku 2004 typom pre popis S. naunacaensis. Meno J. de Vriesa "mojocoyensis" spája S. gemmae, S. naunacaensis a S. elizabethae

syn.3a.: Sulcorebutia mojocoyensis var. naunasensis.....(Heřtus)

pub.: #, meno z katalógu Eden-Plants, 2009 (pozri - colls., PHA).
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. mojocoyensis n. n. (S. gemmae))
nom.: Hort. meno z doby pred popisom? Použité S. mojocoyensis v. "naunasensis" ?
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (S. mojok. v. naunasensis PHA 505);

syn.3b.: Sulcorebutia naunasensis.....(PH)

pub.: pozri - colls., merc., foto PHA 505;


foto 1.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. naunasensis)
(S. naunasensis PHA 505; KAKT-000548);.....V prilohe - HertusS @/ id_548_v.jpg
Comment.:
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-000548 (S. naunasensis PHA 505, nad Bella Vista, 2836m);

syn.4.: Weingartia naunacaensis (J. de Vries) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI (IK) - Gymnocalycium 21(2): 779. 2008 [May 2008]

colls. Gertel: G 257 (spec. - naunacaensis), G 258 (spec. - naunacaensis? /elizabethae? mix. popul.);
colls. Hillmann: RH 1955a (naunancensis = naunacaensis de Vries);
colls. deVries: VZ 205 (mojocoyensis var. n. n. - naunacaensis typ), VZ 237 (elizabethae & naunacaensis), VZ 238, VZ 240, VZ 241, VZ 242, VZ 243;
colls. Heřtus: PHA 505 (mojocoyensis v. naunasensis / naunasensis), PHA 902 (naunasensis);
colls. Horáček: LH 1129, LH 1479;
colls. Šorma: VS 436 (naunacensis);
colls. Vacovský: JV #;
colls. Gentili: AG 17;
colls. Noorman: NL 108, NL 108a;
colls. Sochůrek: MS 461;


collp.:
 top of page