return to the main list
G 258
(pozri - Gertel_s) (pozri - elizabethae ?) (pozri - naunacaensis ?) (pozri - loc.)

coll.: W. Gertel, Bolivia, #, #

Sulcorebutia elizabethae......(hort., dat. C. Bourleau, 2008-2014)
Sulcorebutia naunacaensis / elizabethae......(hort., dat. C. Bourleau, 2008-2014)

adnot.: 
sign.: klony /-, /3 - (dat. C. Bourleau, 2008-2014) dokumentované medzipopulácie nálezov G 257 (naunacaensis) a G 259 (elizabethae) podobne ako VZ 237
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. naunacaensis)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis G 258);.....V prilohe - BourleauS @/ S naunacaensis elizabethae G 258-2.jpg
Comment.: kvet žltý, telo tmavomodrozelené s nízkymi hrbolmi, svetlé úzke areoly s hrebeňovito usporiadanými zakrpatenými hnedými tŕňmi. V mene súboru je uvedená zhoda? s podobnou S. elizabethae,
foto 1., 2., 2a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis G 258);.....V prilohe - BourleauS @/ S naunacaensis elizabethae G 258-2.jpg, @/ S nauna_eliza G258 2337.jpg, @/ S nauna_eliza G258 2338.jpg
Comment.: medzipopulácia G 257 a G 259 klon s telom podobným S. naunacaensis, žltý kvet elizabethae
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. naunacaensis)
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis G 258/3);.....V prilohe - BourleauS @/ S nauna elizabethae G 258_3-2.jpg, @/ S nauna elizabethae G 258_3 (2)-2.jpg
Comment.: forma, klon 3, kvet žltý, telo sivozelené s nízkymi hrbolmi, svetlé úzke areoly s hrebeňovito usporiadanými zakrpatenými hnedými tŕňmi. V mene súboru je uvedená zhoda? s podobnou S. elizabethae
foto 3., 3a., 4., 4a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. naunacaensis)
(S. naunacaensis G 258/3);.....V prilohe - BourleauS @/ S nauna elizabethae G 258_3-2.jpg, @/ S nauna elizabethae G 258_3 (2)-2.jpg, @/ IMG_6867.JPG, @/ IMG_6871.JPG
Comment.: medzipopulácia G 257 a G 259 klon tvarom a sfarbením tela podobný S. elizabethae, otrnenie bližšie naunacaensis,  žltý kvet elizabethae
merc.:

collp.:

 top of page