return to the main list
RH 1059a
(pozri - Hillmann_s) (pozri - fiebrigii) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - Padcaya) (pozri - Bermejo)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, dep. Tarija, Padcaya - Bermejo, 2250m (RH: prov. Arce)

Aylostera fiebrigii.....(RH, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND 2007 - (dat. - A. fiebrigii, =);  Druhý nález na lokalite RH 1059 bol identifikovaný ako A. robustispina.
Lokalita? - Nález kdesi južne od Padcaya, pozdĺž jedného z prítokov Rio Bermejo resp. niekde na trase ku argentínskej hranici pri Bermejo;
sign.:
foto.: nezanamenané
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (A. robustispina RH 1059, Arce, Padcaya - Bermejo, 2250m);

collp.:

 top of page