return to the main list
SE 199
(pozri - Šeda_s) (pozri - hoffmannii) (pozri - hoffmannii_s) (pozri - kruegeri_s) (pozri - La Villa)

coll.: V. Šeda, Bolivia, Cochabamba, La Villa, pred Punata, 2980m

Sulcorebutia vanbaellii.....(hort., dat. ChK 2003)
Sulcorebutia vanbaelii /hoffmani kruegeri/.....(dat. SE list 2006 / dat. CD 2008)
Sulcorebutia kruegerii var. hoffmannii.....(Šeda, dat. Cactus Adventure 2008)
Sulcorebutia kruegeri var. hoffmannii (vanbaellii).....(hort., dat. ChK 2009)

adnot.: ChK 2003 - (dat. S. vanbaelii, loc. - #);  R. Martin FND 2007 - (dat. ? v databáze pravdepodobne pod menom s chybou) spätne zistené paralelné identické zbery pozri - VS 406, JO 706 (krugeri v. hoffmannii - vanbaelii);  CD 2008 "cact.cz 2001-2006" - (SE dat. - vanbaelii /hoffmani kruegeri/, loc. - La Villa 2980m pred Punata S);
sign.: (pozri - fotos). U údajne identického zberu JO 706 je uvedená fialová farba kvetu (forma ako HS 90 ?). U doleuvedených snímkov z prírody sa fialový tón nachádza na koncoch okv. lístkov všetkých foriem.


foto 1.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. kruegerii v. hoffmannii SE 199);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_kruegerii_hoffmanii_SE_199.jpg
Comment.: habitat, kvet červený so žltým stredom, telo guľovité tmavé fialovejúce, otrnenie krátle červenohnedé
foto 2.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. kruegerii v. hoffmannii SE 199);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_kruegerii_hoffmanii_SE_199_2.jpg
Comment.: habitat, kvet čisto červený s okrúhlymi okv. lístkami
foto 3.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. kruegerii v. hoffmannii SE 199);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_kruegerii_hoffmanii_SE_199_3.jpg
Comment.: habitat, kvet červený so žltým stredom, štíhle okv. lístky
merc. Chrudim: ChK 2003p, 2004p (Sulcorebutia vanbaellii SE 199);  ChK 2009p5397.64 (S. kruegeri v. hoffmannii SE 199 (vanbaellii));
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (S. vanbaelii SE 199);

collp.:
 top of page