return to the main list
Cárd. 6329
(pozri - Cárdenas_s) (pozri - Lobivia pulchella)

coll.: # --> Martin Cárdenas Hermosa, Bolívia, #

Rebutia (M.) hirsutissima (Cárd)

merc.: nezaznamenané
hirsutissima
(pozri - Cárd. 6329) (pozri - pulchella_s) (pozri - Lobivia pulchella) (pozri - Echinopsis tiegeliana)
  • Rebutia hirsutissima Card. #
pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. hirsutissima Card. (1971) cact. Succ. J. Am. 53 244 - loc.: Chuquisaca, Bueto, Villaserano - , tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;
Cactus Club Hokuriku 2004 - "Rebutia hirsutissima Card. = M. hirsutissima";
bas.: Mediolobivia hirsutissima Cárd. 1971
descr.: Cactus & Succulent Journal of America, 43: 6 ; 244, 1971 */ Cárdenas, Cactus and Succulent Journal [U.S.] 43 (6): 244, f. 3, 1971 /
IPNI (GCI) - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43: 244, fig. 3. 1971
IPNI (IK) - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43(6): 244. 1971
typ.: Cárd. 6329
nom.: [hirsútis-sima], lat. najzježenejšia; hirsutus - ostnatý, kostrbatý, zježený, strapatý
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. hirsutissima Card. = R. hirsutissima";
sign.: Don., p.56 - char. mäkká, ovlásnená, lievikovitá kvetná rúrka. Cárdenasova kresba ukazuje širokú, lievikovitú rúrku a čnelku, ktorá stojí voľne v receptákule. Vzrastom malá, skupinovite rastúca rastl., s nízkymi, šikmo usporiadanými hrbolmi. Tŕne krátke, hrebeňovite stojace. Plody a semená neznáme. Kvet svetlo fialovo červený (magenta). Zodpovedá najskôr Lobivia, resp. Echinopsis.
foto.1.: (orig. pub. descr. 1971)

syn.1: Lobivia pulchella f......(cit. Rausch)

pub.: W. Rausch., Lobivia 85, 2.diel, p.92 - forma Lobivia pulchella Ritter, v rámci variačného okruhu Lobivia tiegeliana Wessn.

syn.2.: Echinopsis tiegeliana.....(cit. Anderson)

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Echinopsis tiegeliana;
 top of page