return to the main list
KK 1836
(tominense)

(pozri - Kníže_s) (pozri - tominense_s) (pozri - tiraquensis ?) (pozri - crispata ?)
(pozri - Tomina)

coll.: Karel Kníže, Bolivia, Chuquisaca, Tomina, # (Kníže: 2600m / 3000m in 2005 list)

Sulcorebutia tominense.....(Kníže, dat. RM FND, Kníže 2005 list)

adnot.: R. Martin, FND 1997-2007 - (dat. S. tominense, loc. - Tomina, Bolivia 2600m);
sign.: (domnele podľa údaja J. Ullmanna o KK 1810) - stanovištná forma S. tiraquensis;


foto: nezaznamenané
merc.:

collp.:
 top of page