main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
camargoensis
(pozri - oligacantha_s ?) (pozri - canigueralii_s?) (pozri - camargoensis_s) (pozri - camargensis_s)
  • Rebutia (S.) camargoensis (Gertel & Jucker 2004)
adnot.: (hort.); V tejto podobe mena je možná zámena s R. camargoensis Rausch 1976
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: Lohmueller, 2005 - V systéme Rebutia neuvádza. Nedostatok informácií pre zaradenie. (Možné zaradenie pod R. oligacantha (Brandt) Don. ex Hunt 1987 (spec. 28) alebo zvláštne postavenie);
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. oligacantha alebo R. canigueralii (?);


  • Sulcorebutia camargoensis Gertel et Jucker 2004
descr.: W. Gertel, H-J. Jucker, Kakteen und andere Sukkulenten, April, 2004, 4, 85-92
IPNI - Gertel & Jucker -- Kakteen And. Sukk. 55(4): 88 (85-92; figs.). 2004
nom.: [kamargo-ensis], podľa miesta, oblasti výskytu; Camargo, N Cinti, Chuquisaca.
adnot.: Z registra E. F. Andersona (2001-2005) je iba predpokladaná súvislosť s identitami zberov K. Knížeho pochádzajúcich tiež od Camargo. Podľa tohoto údaja má S. camargoensis zvláštne postavenie druhu, bez synoným. Z možných príbuzností s R. canigueralii (Chuquisaca) alebo R. oligacantha - tarijensis (Tarija), je pravdepodobnejšia druhá.
typ.: HJ 843
sign.: (K. u. a. S.) - popis zostavený porovnaním voči S. tarijensis:
foto 1.: (orig. pub. descr. 2004)
foto 2., 3., 4.: in Cactus Kiev, 2006 - cactuskiev.com.ua (encyklopedia >> item)
(Sulcorebutia camargoensis);.....V prilohe - Kiev_encnov6 @/, @/, @/
Comment.: (pozri - HJ 843)
foto 5.: N. Dolgopolovaja in Cactus Kiev, 2016 - cactuskiev.com.ua (encyklopedia > kaktusy > Sulcorebutia > item)
(Sulcorebutia camargoensis) detail;.....V prilohe - Kiev_16 @/ Sulcorebutia_camarguensis_D-nv.jpg
Comment.: ?, na priloženom foto je pravdepodobne tmavá forma S. arenacea
merc.:

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia provizórne ako nový druh (typ. zber 1998, popis 2004);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia camargoensis;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. camargoensis zatiaľ zvláštne postavenie;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - v skupine Sulcorebutia zaradenie nezistené;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia camargoensis;

syn.: Sulcorebutia camargensis .....(Heřtus)

pub.: pozri - merc., colls. HJ 843, PHA 1257; Ritterov tvar mena použitý u Aylostera;


merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-000457 (S. camargensis HJ 843); PH 2015 KAKT-002958 (S. camargensis PHA 1257);

colls. Jucker: HJ 478, HJ 478a, HJ 843 (typ,), HJ 843a;
colls. Heřtus: PHA 1257 (camargensis); 
colls. Horáček: LH 1432, LH 1436, LH 1566;
colls. Marek: MM 377;
colls. Fischer: LF 1377, LF 1463;
colls. Sochůrek: MS 402, MS 487, MS 1655, MS 1667;

*colls. Kníže: KK 2007 (camarguensis n. n. - gerosenilis?), KK 2008 (camarguensis n. n.- crispata), KK 2030 (camarguensis n. n - #);


collp.:
 top of page