main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
cantargalloensis
(pozri - canigueralii_s) (pozri - cantargalloensis_s)
  • Rebutia (S.) cantargalloensis (Gertel & Jucker & deVries 2006)
  • Rebutia (W.) cantargalloensis (Hentzschel & Augustin 2008)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme neuvádza (popis neexistoval);
Predpokladané synonymum uznaného druhu Rebutia canigueralii Card. 1964 (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch., rovnako ako S. tarabucoensis;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené - popis neexistoval. Predpokladane zahrnuté v R. canigueralii;


  • Sulcorebutia cantargalloensis Gertel, Jucker et J. de Vries 2006
descr.: W. Gertel, H-J. Jucker, J. de Vries, Kakteen und andere Sukkulenten, 2, Febr., 43-50, 2006
IPNI - Gertel, Jucker & J.de Vries -- Kakteen And. Sukk. 57(2): 45 (43-50; figs. 1-14). 2006 [Feb 2006]
typ.: HJ 964
adnot.:
nom.: [kantargallo-ensis], podľa lokality Cantar Gallo (Comunidad Cantar Gallo, 3640m / Co. Mandinga, prov. Zudañez, Chuquisaca; long. 7841136, lat. - 322366)
sign.: (K. u. a. S.) - voči S. tarabucoensis: (zaznamenaná variabilita hlavne v kvete, forma červená, tmavočervenofialová a tiež žltá forma, ktorá sa ale nespomína v diagnózach);
foto 1.: (orig. pub. descr. 2006)
foto 2., 3., 4.: in Cactus Kiev, 2006 - cactuskiev.com.ua (encyklopedia >> item)
(Sulcorebutia cantargalloensis);.....V prilohe - Kiev_encnov6 @/, @/, @/
Comment.: (pozri - HJ 964)
foto 5.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_cantargalloensis.htm (gallery >> cantargalloensis)
(S. cantargalloensis G 269/F1);.....V prilohe - Sulcopassion @/ 
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. cantargalloensis)
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cantargalloensis)
(S. cantargalloensis G 269 (F1));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 65.png, @/ Presse-papiers 66.png
Comment.: forma F1 - žltý kvet, riedke otrnenie
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_cantargalloensis.htm (gallery >> cantargalloensis)
foto 7., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. cantargalloensis)
(S. cantargalloensis G 269/5);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 67.png, @/ Presse-papiers 68.png
foto 9., 10.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cantargalloensis)
(S. cantargalloensis G 269/5);.....V prilohe - BourleauS @/ S cantargalloensis G 269_5 (2)-2.jpg, @/ S cantargalloensis G 269_5-2.jpg
Comment.: klon 5, pôvodné snímky z roku 2008 nahradené dvoma inými - svetlofialový magenta kvet s fialovými okrúhlymi koncami okv. lístkov, priľahnuté svetlé otrnenie;
merc. SuccSeed: (VZ)
merc. Fischer: LF 2011 S-86SR (S. cantargalloensis)
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-002959 (S. cantargaloensis LH 1419);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary v zozname alternatívnych mien neuvádzajú (popis neexistoval);
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia provizórne ako nový druh (zber, popis 2006);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - neuvádza (popis neexistoval);
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. cantargalloensis zatiaľ zvláštne postavenie;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. cantargalloensis v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;
Databáza Cactaceae Names (KK Čelákovice), 2015 - Vriesova S. luteiflora je považovaná za synonymum skoršie popísanej S. cantargalloensis t.j. ako jej žltokvetej formy;

syn.1.: Weingartia cantargalloensis (Gertel, Jucker & J. de Vries) Hentzschel & K.Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 778. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia

colls. Gertel: G 269;
colls. Jucker: HJ 964 (typ);
colls. deVries: VZ 254, VZ 617;
colls. Wahl: RW 633 (gelb.), RW 634 (rot.), RW 635, RW 638;
colls. Hillmann: RH 3123;
colls. Horáček: LH 1419 ("luteiflora"), LH 1469 (purp. gigantea, mix.num? - LH 1419, 1483), LH 1483, LH 1538, LH 1665, LH 1751;
colls. Heřtus: PHA 910 (cantargaloensis), PHA 1467 (cantargaloensis), PHA 1680 (cantargaloensis);
colls. Šorma: VS 1015;
colls. Gentili: AG 9, AG 10;
colls. Marek: MM 342;
colls. Sochůrek: MS 373, MS 848;


collp.:

 top of page