return to the main list
Aiquile

1. Aiquile, Bolívia, dep.Cochabamba, prov. Campero [18°12´ S, 65°11´ W] - terminálová žel. stanica na trati Cochabamba - Aiquile, 32km juhovýchodne od Mizque, na severojužnej hlavnej ceste Totora - Sucre.

Typová lokalita:  W.(S.) albissima (albida KK 1567), S. swobodae (HS 27a);
Z blízkeho okolia Aiquile pochádzajú nálezy: KK 1926 (aiquilensis n. n.), KK 1800 (S. cupreata n. n.),

Juhozápadne medzi Aiquile a Molinero:  (km16) WK 682 (S. purpurea - santiaginiensis);
Medzi Aiquile a Santiago:  (km 10) WK 681 (S. swobodae (f. brunispina?)); VS 354 (santiaginiensis);

 top of page