return to the main list
caineana_s

Výskyt mena caineana:

nom.: [kaine-ána], podľa oblasti pôvodu, Rio Caine
adnot.: všetky doleuvedené mená sa týkajú jedného Cárdenasovho popisu druhu Sulcorebutia. Úzko súvisí s postavením mena R. breviflora (brachyantha).

SUL
 top of page