return to the main list
KK 840
(pozri - Kníže_s) (pozri - violaciflora) (pozri - violaciflora_s ?) (pozri - scarlatea ?)
(pozri - Escoipe) (pozri - Humahuata)

coll.: K. Kníže, Argentína, prov. Salta, Escoipe, 3000m (Kníže: 3100m in 1977 list, 2800m in 2005 list)

Rebutia violaciflora, Salta, Escoipe, 3100m, Arg.......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia violaciflora, 3000 / 3100m.....(Kníže numb., dat. RM FND)
Rebutia violaciflora var., 3000m.....(hort., dat. Uhlig 2001)
Rebutia spec. nov......(hort., dat. Uhlig 2001)
Rebutia violaciflora Bckbg......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia violaciflora Backbg., 2800m.....(Kníže 2005 list)

adnot.: O. Šída, RR 1997 - (KZ 840 dat.),  Ralph Martin FND 1997 - (KK dat., lokalita Escoipe);  R. Martin, FND 2007 - (dat.loc. 3000m / 3100m 1977 list.);   Uhlig, 2001 - (lokalita de Humahuata, Escoipe) - spec. vyjadruje netypickú formu R. violaciflora;
Lokalita Uhlig? - "Humahuata" je u Knížeho spojená iba so zberom KK 597. Podľa firmy Uhlig je táto Humahuata kdesi pri Knížem uvádzanom Escoipe. Charakteristika zodpovedá Fričovej R. scarlatea n. n..
sign.: (Kníže) - identifikácia podľa popisu R. violaciflora Backbg.;  (Uhlig 2001) - šarlátovo červeno kvitnúca violaciflora; Otrnenie biele;
foto.: nezaznamenané
merc. Uhlig:  U 2001 S (Rebutia violaciflora v. KK 840, de Humahuata, Salta, Escoipe, 3000m, Argentinien) scharlachrot blühende violaciflora, Dornen weiß;  U 2001 R-U4401 (Rebutia sp. n. KK 840, de Humahuata "rote violaciflora")  rot;

collp.:
 top of page