return to the main list
Humahuata

1. Humahuata, Argentína, prov. Salta, predpokladaná lokalita v blízkosti Escoipe (?), resp. v Quebrada de Escoipe

Uvedené meno lokality použil iba Kníže a je spojené s nálezom: KK 597 (senilis var.).
Podľa katalógu Uhlig 2001  je tiež nález KK 840 (spec. nova, violaciflora var.) z tejto lokality (de Humahuata, Escoipe) ktorá je doplnená ku Knížem uvádzanej lokalite údajom Escoipe, resp. označuje lokalitu v Quebrada de Escoipe.

 top of page