return to the main list
tarvitensis KK
(pozri - tarvitensis_s) (pozri - ?) (pozri - canigueralii_s)

Sulcorebutia tarvitensis n. n.......(Kníže, dat. KK index 2005)

pub.: K. Kníže 2005
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: K. Kníže, Cactus Karel Knize 2005 - (dat. - tarvitensis n. n., loc. - Tarvita, 2800m).
nom.: [tarviténsis], podľa miesta pôvodu - Tarvita, dep. Chuquisaca; Použitý tvar mena z dvoch platných popisov (Rebutia-Aylostera a Sulcorebutia) je "tarvitaensis". Ku týmto tvarom existovali iné alternatívy - tarvitae / tarvitaea;
sign.: O týchto nálezoch Sulcorebutia bolo po ich uvedení v indexe KK málo informácií na porovnanie možnej zhody s popísanou S. tarvitaensis. K. Knížem novo publikovaný snímok KK 1957 ukazuje čosi odlišné, hoci z rovnakej lokality a tiež príbuzenstva S. canigueralii;
foto.: Karel Kníže, in Cactus Karel Knize, 2009 - www.cactusknize.com (Pictures - Cactaceae)
(S. tarvitensis);.....V prilohe - Knize @/ KK_1957_Sulcorebutia_tarvitensis.htm
Comment.: = R. canigueralii; non S. tarvitaensis Gertel & Lechner 2008; 
merc. Kníže: KK 1957;

colls. Kníže: KK 1957, KK 1958, KK 2113;


 top of page