return to the main list
tarvitensis_s
(pozri - tarvitaensis_s)

Výskyt mena tarvitensis:

nom.: [tarvitensis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Tarvita, Chuquisaca
adnot.: Meno v tejto podobe je často používané pre označenie popísanej R. tarvitaensis Ritter;
V subgen. Sulcorebutia sú takto uvedené nuda mená pri troch zberoch K. Knížeho (list 2005). V databáze R. Martina (FND stav 2007) je u zberu KK 1957 meno upravené na "tarvitaensis", čo spôsobuje problém vzhľadom na odlišnosť voči popísanej S. tarvitaensis Gertel & Lechner.

AYL

SUL
 top of page