return to the main list
tarvitaensis_s
(pozri - tarvitensis_s)

Výskyt mena tarvitaensis:

nom.: [tarvita-énsis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Tarvita, Chuquisaca. Iné alternatívy - tarvitensis, tarvitae, tarvitaea.
adnot.: V časti Aylostera sa nachádza toto meno s identitou F. Rittera. Šírenie sa však často vykonáva pod foneticky zmeneným menom "tarvitensis";
Pod Sulcorebutia je v databáze R. Martina (stav 2007) u zberu KK 1957 meno upravené z pôvodného Knížeho "tarvitensis n. n." na "tarvitaensis". Zbery KK 1958 a KK 2113 sú v databáze ponechané ako S. tarvitensis;

AYL

SUL
 top of page