return to the main list
FR 935 (RITT 935)
(melachlora)
(pozri - Ritter_s) (pozri - cocciniflora) (pozri - leucanthema_s) (pozri - melachlora_s)
(pozri - tarvitaensis ?) (pozri - Camargo) (pozri - Carusla)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, Chuquisaca, Nor Cinti, severne od Camargo, 3100m; imp.: F. Ritter; ampl.: A. Buining (RM: 35km N Camargo, 3100m)

Rebutia melachlora n. n......(n. prov. Ritter)
Rebutia melachlora......(Ritt. numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia melachlora Ritt. & Buin. var. melachlora.....(Ritter - popis?)
Rebutia leucanthema var. cocciniflora Ritter 1977.....(typ 1.)
Rebutia tarvitaensis..... (dat. Pilbeam 1997)
Rebutia leucacanthema var. coccinifera Ritt. = tarvitaensis FR 935.....(hort. mut.!, dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia melachlora Ritt......(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Existujú historické extrémne problémy s identitou (viď. rozporné popisy, identifikácie, lokality plus šírenie nulové).
Donald, p.118, 119 - (lokalita Argentína, Quebrada del Toro (?));   Ralph Martin FND - (FR dat. - leucanthema v. cocciniflora - see FR 772, loc. - ?);  R. Martin, FND 2007 - (dat.loc. - 35km N Camargo);  Cca.35km severne od Camargo leží Carusla;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. melachlora Ritt. & Buin. nomen nudum = lecanthema v. cocciniflora";
sign.: F. Ritter - FR 935 stotožňuje s FR 772.
Donald, p.59, 118 - "takmer isté znovuobjavenie R. blossfeldii, v dlhotrnej podobe." Veľmi vlnatá kv. rúrka, spôsobila počiatočné zaradenie do Setirebutia. Kvet bližšie ku Digitorebutia alebo Setirebutia, ako ku Aylostera. Telo Aylostera, semená skupina spegazziniana sensu Donald.
Don., p.118, 119 - Celkový vzhľad ako dlhšia a tenšia verzia R. fiebrigii. Voči FR 772 - značne vzrastlá, ľahko odnožujúca s dlhými bielymi a hnedými tŕňmi, dlhými až 30mm. Kvety oveľa dlhšie s veľmi vlnatou kv. rúrkou.
Šída, RR 97 - veľká podobnosť s červenokvetými formami aureiflora - blossfeldii a sarothroides.
foto 1.: (orig. num. typ.) #  Pozri foto novšieho zberu Heger 39.
merc.:

Rebutia melachlora..... (hort., FR 935)
Rebutia melachlora var. nord..... (hort., FR 935 ?)

adnot.: sem priradené iba podľa unikátneho mena a vzhľadu


foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia melachlora v. Nord) id=104957;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb087.jpg
Comment.: Nord = pp. Nor Cinti, resp. Nord of Camargo ?
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01168 (Rebutia melachlora);

collp.:

 top of page