main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
leucanthema cocciniflora
(melachlora Ritter)
(pozri - leucanthema_s) (pozri - fulviseta_s) (pozri - tarvitaensis_s)
  • Rebutia leucanthema Rausch var. cocciniflora Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Succulenta, 56: 3; 63, 1977 / Succulenta (Netherlands) 56 (3): 63, 1977 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 56 (3): 63 (-64). 1977
IPNI (IK) - in Succulenta, 56(3): 63 (1977).
typ.: FR 935
nom.: [leukantchéma kokciniflóra], lat. cocciniflorus - kvitnúci šarlátovo červeno, coccineus - šarlátovo červený, Coccus cacti - červec nopálový, zdroj prírodného farbiva takéhoto odtieňa
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. leucanthema Rausch v. coccinifera (1975) Succulenta.56 63" - chybne citované meno;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/leu22.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - char. - kvety šarlátovo červené.
Donald, p.118 -119 - Telo jednotlivé, málo odnožujúce, 20-45mm priemeru so slabo vivinutým repovitým koreňom. Epidermis tmavo zelená. Rebier 10-17, bradavky ostro oddelené, 2,5-3mm vysoké, na báze široké 4-8mm. Areoly dlhé 1,5-2mm, bielo vlnaté, vzdialené 4-7mm. Tŕńov, okrajových 7-12, dlhých 4-8mm, do strany smerujúce, málo odstávajúce, tmavo alebo svetlejšie hnedé, neskôr sivé s tmavohnedou bázou. Niekedy aj stredové, 1-2, s podobným vzhľadom. Kv. rúrka cca. 30mm dlhá s bielou vlnou a štetinami. Okv. lístky kopijovité, šarlátové. Čnelka zelená, niekoľko mm zrastená. Ramená blizny žlté. Nitky červené. Plod na bázi široký, na špici úzky. Semená dlhé 1,2mm, jemne bradavčité.
adnot.: Don., p.118 - Ritterova diagnóza (R. l. var. cocciniflora) pravdepodobne založená na FR 772. V kultúre sa rastliny FR 935 a FR 772 značne odlišujú (pozri ich popisy).
Šída, RR 97 - Prvotný popis FR 773 (R. tarvitaensis) ako lat.diagnóza, rozdiely voči R. melachlora (provizórne meno pre nález FR 935 - R. leucanthema var. cocciniflora).
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 19. Leucanthema, species 58a.
Šída(prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 10. Fulviseta, species 3a.

cat.: ?
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. leucanthema v. cocciniflora - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. tarvitaensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. leucanthema;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera leucanthema cocciniflora, a tiež leucanthema melachlora (?). Druhé vygenerované meno sa asi týka problematického zberu FR 772, ktoré Ritter označil R. leucanthema var., a neskôr R. melachlora var.;

syn.1.: Mediolobivia leucanthema var. cocciniflora.....(hort. mix. gen. = sensu hort. tarvitaensis)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Fischer: LF 2007 S-184ME (M. leucanthema v. cocciniflora VS 320A, Suquistaco)
merc. Bercht: LB 2008 S 3223 (med leucanthema v. cocciniflora VS 0320);

syn.2.: Rebutia melachlora Ritter.....(n. n., prov. Ritter)

pub.: F. Ritter, prov. (pozri - colls., FR 935)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. leucanthema;
merc. Wessner: AWK 2009 S (R. melachlora);

Rebutia melachlora Ritt. & Buin. var. melachlora.....(n. n., prov. Ritter ?)

pub.: F. Ritter, prov. (pozri - colls., FR 935)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.:  
merc.:

colls. Ritter: FR 935 (melachlora n. n., typ ?), FR 771 (var. ?), FR 772 (var.?, melachlora var.? - atrovirens var. - tarvitaensis? - cocciniflora?);
colls. Heger: Heg 39 (melachlora);
colls. Šorma: VS 320 (? - suquistacensis?), VS 320A (? - suquistacensis);
colls. Jakubec: VJ 9A (? - suquistacensis?)


collp.:

leucacanthema coccinifera
(pozri - leucanthema cocciniflora) (pozri - FR 935) (pozri - tarvitaensis)

Rebutia leucacanthema var. coccinifera Ritt. = tarvitaensis FR 935.....(hort. mut.!

pub.: dvojitá skomolenina v databáze mien Rebutia dat. Cactus Club Hokuriku 2004) Rebutia tarvitaensis Ritt. FR 773 = leucanthema var. coccinifera.....(hort. mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

leucanthema coccinifera
(pozri - leucanthema cocciniflora) (pozri - FR 773) (pozri - tarvitaensis)

Rebutia tarvitaensis Ritt. FR 773 = leucanthema var. coccinifera.....(hort. mut.!

pub.: skomolenina v databáze mien Rebutia dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

 top of page