return to the main list
Heg 39 (Heger 39, EH 39)
(pozri - Heger_s) (pozri - melachlora_s) (pozri - cocciniflora) (pozri - leucanthema_s)
(pozri - Camargo)

coll.: Ewald Heger, Bolívia, #, #, # (ADB: Chuquisaca, severne od Camargo, #)

Rebutia melachlora.....(Heg, dat. Barmon 2006)

adnot.: Bez bli¾¹ích údajov o lokalite. Pravdepodobne znovuobjavenie Ritterových rastlín v prírode (pozri lokalita FR 935);  Barmon 2006 - (dat. loc. - N Camargo, orig. material W. Krahn 1995);
sign.: kvety èervené, hnedé otrnenie;


foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia melachlora Heger 39);.....V prilohe - Agocs @/
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=374, 373)
(R. melachlora Heger 39) details, details;.....V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.:
foto 3., 3a.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find items - al)
(R. melachlora EH 39);.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_melachlora_EH39.jpg; Marchand @/ Rebutia_melachlora_EH39_001.jpg
foto 3., 3a.: Georges Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos > cactees > Rebutia > find items - al)
(R. melachlora EH 39);.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_melachlora_EH39.jpg; @/ Rebutia_melachlora_EH39_001.jpg
Comment.: èervený kvet, ru¾ovofialové nitky, bledo¾ltá blizna, telo sivozelené, otrnenie ¾ltkasté a¾ hnedé riedke char. atrovirens
merc. Barmon: ADB 2006 S-1601 (R. (Rebutia) melachlora EH 39, North Camargo, Bolivie; orig. WK/95);

collp.:

 top of page